Interamerican: Υψηλή φερεγγυότητα και κέρδη 53,4 εκατ. ευρώ για το 2018

Interamerican: Υψηλή φερεγγυότητα και κέρδη 53,4 εκατ. ευρώ για το 2018
Την ερχόμενη Τετάρτη οι ανακοινώσεις για τα μελλοντικά σχέδια
Υψηλή φερεγγυότητα και μεγάλο μερίδιο στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, παρά τις αυξομειώσεις που καταγράφουν οι τρείς εκθέσεις για τους κλάδους Ζωής, Ζημιών και Βοηθείας, αλλά και συνολικά κέρδη 53,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Interamerican την χρονιά που «έκλεισε», που εκτός των άλλων διαμοίρασε υψηλά μερίσματα.
Την ερχόμενη Τετάρτη 8 Μαϊου η εταιρία θα παρουσιάσει τα επίσημα αποτελέσματα, αλλά και το σχεδιασμό για το μέλλον, οι τρείς εκθέσεις, καταγράφουν μια θετική εικόνα, η οποία έχει να κάνει:

Interamerican Ζωής

Για το έτος 2018 η εταιρία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών και ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 144%. Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 517%.
Τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 32,1 εκατ. ευρώ κέρδη για το 2018. Παρά τις συνεχείς αντίξοες οικονομικές συνθήκες και περιορισμούς, η εταιρία παρουσίασε καλές επιδόσεις στον τομέα της Υγείας και στα Ομαδικά ενώ είχε μειωμένη παραγωγή στα συνδεδεμένα με επενδύσεις (Unit-Linked) προϊόντα Ζωής.
Στην Υγεία, η Interamerican διέθεσε το νέο καινοτόμο σύστημα υγείας «bewell» το οποίο, παρέχει απεριόριστη ευελιξία ασφαλιστικών επιλογών, αναδεικνύει ως καθοριστική τη συμβολή του ασφαλιζομένου στη σύνθεση του συμβολαίου και δημιουργεί νέα δεδομένα για την ολιστική διαχείριση της υγείας, που υπερβαίνει την ασφαλιστική κάλυψη.
Επιπλέον η εταιρία διέθεσε το 2018 και το “INTERAMERICAN MEDIKIDS”, ένα πρόγραμμα ετησίως ανανεούμενο, με προσιτό ασφάλιστρο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ασφαλιστικές ανάγκες της παιδικής ηλικίας και προχώρησε σε βελτιώσεις στα προγράμματα MEDISYSTEM και MEDIHOSPITAL με γνώμονα τη μείωση του κόστους για τους ασφαλισμένους της.
Στα Ομαδικά, η Interamerican συνέχισε και το 2018 την ικανοποιητική της πορεία, με το πελατολόγιο της εταιρείας να υπερβαίνει τους 1.050 εταιρικούς πελάτες και 105.000 ασφαλισμένους, μέσω της διατήρησης και σύναψης νέων συνεργασιών με επιχειρήσεις.
Επίσης η Εταιρία συνέχισε την συνεργασία της με την INSUROPE ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για την προώθηση προϊόντων Ζωής και Υγείας Ομαδικών σε πολυεθνικές εταιρίες και οργανισμούς.
Ταυτόχρονα προχωρεί στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ομαδικών ασφαλίσεων με τη δημιουργία νέας ψηφιακής πλατφόρμας, που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις.
Στα προϊόντα Ζωής, η εταιρία διεύρυνε της επενδυτικές επιλογές στα προγράμματα Capital ενισχύοντας τις υπάρχουσες συνεργασίες με μεγάλους επενδυτικούς οίκους (Black Rock, JP Morgan, Picted, Amundi) με μια νέα συνεργασία, με τον οίκο Franklin Templeton Investments, αναδιαμόρφωσε το πλήθος των προσφερόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και μείωσε τον χρόνο έκδοσης νέων συμβολαίων στο πρόγραμμα Capital Invest.
Στις ασφαλίσεις Ζωής προωθήθηκαν στην αγορά νέα, βελτιωμένα προγράμματα.
Στον τομέα των λειτουργιών, η πρωτοβουλία του «Genesis» για την ανάπτυξη του Δικτύου Ασφαλιστών και της ανάπτυξης της παρουσίας της εταιρίας σε εθνικό επίπεδο συνεχίστηκε και το 2018, με την στρατολόγηση, εκπαίδευση και πιστοποίηση νέων ασφαλιστών.
Στόχος της εταιρίας είναι να διαθέτει έως το 2020 μια γραμμή 800 υψηλής παραγωγικότητας συνεργατών, στο σύνολο των τριπλάσιων περίπου κωδικών που διατηρεί.
Επίσης, εγκαινίασε και επίσημα το δεύτερο ιδιόκτητο πολυϊατρείο MEDIFIRST στα βόρεια προάστια του Δήμου Αθηναίων και ξεκίνησε τον σχεδιασμό για την δημιουργία νέων πολυϊατρείων σε Αθήνα και περιφέρεια.
Το «Ψηφιακό Γραφείο», με χρήση έξυπνων κινητών και tablets, προωθήθηκε με βελτιώσεις και προσθήκη νέων λειτουργιών στο «Ask Me», την ψηφιακή πύλη των δικτύων διανομής για ενημέρωση και άμεση έκδοση συμβολαίων και μέσω των προγραμμάτων Lean, Agile, Scrum και άλλων πρωτοβουλιών βελτιώθηκαν περαιτέρω διάφορες διαδικασίες, όπως οι εκδόσεις συμβολαίων και οι αποζημιώσεις, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και αυξάνοντας την παραγωγικότητα της εταιρίας.
Επιπλέον, το 2018 διευρύνθηκε περαιτέρω η συνεργασία με την SAS Analytics υιοθετώντας και τη λύση SAS Text Analytics.

Interamerican Ζημιών

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για τον κλάδο των Ζημιών ανήλθε στα 189 εκατ. ευρώ για ασφαλίσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σύγκριση με το 2017.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 19,7 εκατ. ευρώ κέρδη για το 2018 έναντι 26 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα αποτελέσματα από την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρίας ανήλθαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια κατά Φερεγγυότητα ΙΙ αυξήθηκαν κατά 3%, ανερχόμενα στα 136,8 εκατ. ευρώ.
Η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας μειώθηκε κατά 4%, ενώ το προφίλ κινδύνου δεν έχει υποστεί ουσιώδεις μεταβολές.
Επιγραμματικά σημειώνεται ότι ο κίνδυνος αγοράς μειώθηκε κατά 1% κυρίως λόγω της μείωσης του κινδύνου πληθωρισμού που εμπεριέχεται στον κίνδυνο επιτοκίων.
Για το έτος 2018 η εταιρία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της και ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 185%.
Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 410%.
Αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα είχαν οι έκτακτες μεγάλες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές και πλημμύρες στην Αττική το καλοκαίρι του 2018 και ιδίως ο συνεχιζόμενος ανταγωνισμός τιμών στις ασφαλίσεις οχημάτων, ο οποίος σταδιακά έχει επεκταθεί και στις προμήθειες, και το χαμηλότερο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο στις ασφαλίσεις Πυρός, τα οποία οδήγησαν σε χαμηλότερα μέσα ασφάλιστρα.
Η εταιρία παρουσίασε καλές επιδόσεις στον κλάδο Αυτοκινήτων, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο της πέρα από τα 580.000 ασφαλισμένα οχήματα και αυξημένη παραγωγή σε σύγκριση με το 2017.
Η Anytime, το κανάλι απευθείας πωλήσεων, συνέχισε την εξαιρετική πορεία του, υπερβαίνοντας τα 350.000 συμβόλαια οχημάτων στο χαρτοφυλάκιό του, μια αύξηση 11% από το προηγούμενο έτος.
Το πρωτοποριακό προϊόν της Anytime «Buy the Mile», που βασίζεται στην έννοια της «πληρωμής με το χιλιόμετρο» με τη χρήση τηλεματικής συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του και το 2018, ενώ η εταιρία ετοιμάζεται για το επόμενο προϊοντικό άλμα με το πρόγραμμα Smart Drive, το οποίο βασίζεται στην οδηγική συμπεριφορά του ασφαλισμένου.
Επιπλέον, οι συνεργασίες της Anytime με τις Shell, Cosmote, Αττική Οδό (για ασφαλίσεις Αυτοκινήτων), IKEA και Κωτσόβολος (για ασφαλίσεις Πυρός) και το διαδικτυακό κατάστημα Insurance Market, ενισχύθηκαν περαιτέρω και νέες συνεργασίες δημιουργήθηκαν για την ασφάλιση αυτοκινήτου όπως με τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου αλλά και για το γενικότερο οικοσύστημα του αυτοκινήτου, όπως με την εταιρεία επισκευών φανοβαφής AutoKing.
Η εταιρία, μέσω του καναλιού απευθείας πωλήσεων Anytime, ενίσχυσε την παρουσία της στην αγορά της Κύπρου το 2018 στον κλάδο Αυτοκινήτων αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο της πέρα των 10.000 ασφαλισμένων οχημάτων και την συνολική παραγωγή της στα 3,2 εκατ. ευρώ μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα).
Στον κλάδο Πυρός έγιναν τιμολογιακές αλλαγές και βελτιώσεις στα προγράμματα επιχειρήσεων, ενώ στην εξειδικευμένη αγορά των αγροτικών ασφαλίσεων, η εταιρία προώθησε ένα νέο προϊόν ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου για κτηνοτρόφους.
Στον κλάδο Αστικής Ευθύνης η εταιρία προχώρησε σε αλλαγές στο πρόγραμμα ασφάλισης «Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών και συναφών επαγγελμάτων» και προώθησε νέα προϊόντα όπως προγράμματα ασφάλισης κυνηγών.
Στον τομέα των λειτουργιών, το «OnE», η ενοποιημένη μηχανογραφική πλατφόρμα για την έκδοση συμβολαίων και την διαχείριση ζημιών, πιστοποιημένη από τις SIG και TÜViT αναπτύχθηκε περαιτέρω και το «Ask-Me», το ψηφιακό γραφείο των δικτύων διανομής για έκδοση και διαχείριση συμβολαίων σε πραγματικό χρόνο, βελτιώθηκε με την προσθήκη νέων λειτουργιών.
Επίσης, βελτιώθηκαν περαιτέρω διάφορες διαδικασίες, μέσω των προγραμμάτων Lean, Agile, Scrum και άλλων πρωτοβουλιών, όπως οι εκδόσεις συμβολαίων και οι αποζημιώσεις, βελτιώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την εξυπηρέτηση και εμπειρία του πελάτη.
Επιπλέον, το 2018 διευρύνθηκε περαιτέρω η συνεργασία με την SAS Analytics υιοθετώντας και τη λύση SAS Text Analytics.
Η λύση χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση και προηγμένα εργαλεία ανάλυσης της ανατροφοδότησης που δίνουν οι πελάτες στις διάφορες μορφές επικοινωνίας με την εταιρεία αποσκοπώντας στον εντοπισμό των σημαντικών ζητημάτων και στην βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.
Επίσης, η εταιρία, και το 2018 επένδυσε σε έρευνα και ανάπτυξη ώστε

Interamerican Βοηθείας

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το έτος 2018 ανήλθε στα 31,7 εκατ. ευρώ για ασφαλίσεις κατά ζημιών, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2017.
Η αύξηση επήλθε από αύξηση των πρωτασφαλίσεων στον κλάδο ασφάλισης βοηθείας.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ κέρδη για το 2018 έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το 2017 βάσει της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που συντάχθηκε για σκοπούς ενοποίησης.
Τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια κατά Φερεγγυότητα ΙΙ αυξήθηκαν κατά 12%, ανερχόμενα στα 15,7 εκατ. ευρώ, ενώ η Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας μειώθηκε το 2018 κατά 3%.
Το προφίλ κινδύνου της εταιρίας σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς δεν έχει υποστεί ουσιώδεις μεταβολές. Επιγραμματικά σημειώνεται ότι ο κίνδυνος αγοράς μειώθηκε κατά 13% προερχόμενος από την μείωση στον κίνδυνο μετοχών λόγω της χαμηλότερης αποτίμησης της θυγατρικής της και των ενσώματων παγίων.
Ο κίνδυνος αθέτησης αντισυμβαλλόμενου αυξήθηκε κατά 24% κυρίως λόγω της αύξησης των τραπεζικών διαθεσίμων σε ελληνικές τράπεζες.
Οι κίνδυνοι ανάληψης ασφαλίσεων υγείας και κατά ζημιών μειώθηκαν κατά 11% και 5% αντίστοιχα λόγω της μείωσης της βάσης υπολογισμού των κινδύνων ασφάλιστρου και τεχνικών προβλέψεων.
Ο λειτουργικός κίνδυνος αυξήθηκε κατά 4% λόγω της αύξησης του όγκου (δεδουλευμένα ασφάλιστρα) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό.
Για το έτος 2018 η εταιρία κάλυψε επαρκώς το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών και ο δείκτης φερεγγυότητας SCR (SCR ratio) διαμορφώθηκε σε 143%.
Αντίστοιχα ο δείκτης φερεγγυότητας MCR (MCR ratio) διαμορφώθηκε σε 359%.
Το 2018 ξεκίνησε την συνεργασία της και με την Ολυμπία Οδό, παρέχοντας πλέον υπηρεσίες υποστήριξης στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.
Στην άμεση ιατρική βοήθεια, η εταιρία διατηρεί και επεκτείνει τις συνεργασίες της με την τοπική αυτοδιοίκηση για την κάλυψη κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδος.
Πρόσφατα, προστέθηκε σε Λήμνο και Ύδρα, που υποστηρίζονται με αυτό τον τρόπο με ετήσιο συμβόλαιο, και η Σίφνος.
Η εταιρία έχει διατηρήσει και αναπτύξει αποκλειστικές συνεργασίες παροχής υπηρεσιών εντός των μεγάλων οδικών αξόνων με τη Νέα και Κεντρική Οδό και τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, καλύπτοντας πλήρως τη διαδρομή Αθήνας-Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης με την Ιόνια Οδό και τη Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου για τη Δυτική Ελλάδα, παρέχοντας έτσι υπηρεσίες υποστήριξης, πλέον, σε πέντε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.
Επίσης η εταιρία κυκλοφόρησε προϊόντα για τις εταιρίες ενοικίασης οχημάτων ενώ στην άμεση ιατρική βοήθεια, η εταιρία συνεχίζει και επεκτείνει τις συνεργασίες της με την τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλά νησιά, όπως π.χ. πρόσφατα ξεκίνησε για τους κατοίκους της Λήμνου.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS