Πόσο κοστίζει η συμμόρφωση των εταιριών;

Πόσο κοστίζει η συμμόρφωση των εταιριών;
Μέχρι τις 10 Μαΐου οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να στείλουν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το κόστος συμμόρφωσής τους στις νομοθετικές ρυθμίσεις
Οι οργανισμοί ICF Consulting και Centre for European Policy Studies έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή μελέτης για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA) με θέμα το κόστος συμμόρφωσης των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Με τη μελέτη αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αποκτήσει εικόνα για το κόστος συμμόρφωσης που αποδίδεται στις ευρωπαϊκές νομοθετικές υποχρεώσεις από το 2008 και μετά και των εποπτικών υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων ειδικότερα. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα συμβάλουν στη βελτίωση των ρυθμίσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, οι δύο οργανισμοί ICF Consulting και Centre for European Policy Studies με επιστολή που απέστειλαν στις 21 Μαρτίου 2019 ζήτησαν από τις εθνικές ενώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων -συμπεριλαμβανομένης και της ΕΑΕΕ- να προωθήσουν το ερωτηματολόγιό τους στα μέλη τους προς συμπλήρωση.
Όπως επισημαίνει η ΕΑΕΕ σε σχετική εγκύκλιο που απέστειλε προς τα μέλη της, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι σημαντική, καθώς αποτελεί ευκαιρία για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να στοιχειοθετήσουν το υψηλό κόστος συμμόρφωσής τους με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η προθεσμία για τη συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου λήγει στις 10 Μαΐου, δέκα ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που είχε αρχικά οριστεί.

Πηγή: περιοδικό ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS