Εξαγορά της ERGO Τουρκίας από την Talanx

Εξαγορά της ERGO Τουρκίας από την Talanx
Η συναλλαγή πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αυτό αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2019
Σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της προχωρεί η ERGO ασφαλιστική, όπως δείχνει η πώληση της τουρκικής θυγατρικής της στην Talanx.
Σύμφωνα με τη συμφωνία, η Talanx αποκτά το 100 τοις εκατό των μετοχών της επιχείρησης ERGO εκτός της ζωής στην Τουρκία και αναλαμβάνει την πλήρως την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, του χαρτοφυλακίου πελατών και τα συστήματα πληροφορικής.
Η αλλαγή ιδιοκτησίας δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις έναντι των σημερινών πελατών της ERGO στην Τουρκία.  
Το ακαθάριστο εγγεγραμμένο ασφάλιστρο (GWP) της τουρκικής θυγατρικής μητρικής της ERGO ανήλθε συνολικά σε 139 εκατ το 2018, με αποτέλεσμα η οντότητα ERGO να καταλαμβάνει την 19η θέση στην τουρκική αγορά ασφάλισης ζημιών.
Η συναλλαγή πρέπει ακόμη να εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και αυτό αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS