Δάιος Πλαστικά: Αγορά μετοχών από τον κ. Δημήτριο Δάιο

Δάιος Πλαστικά: Αγορά μετοχών από τον κ. Δημήτριο Δάιο
Την αγορά μετοχών από τον κ. Δημήτριο Δάιο, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε η Δάιος Πλαστικά
Την αγορά μετοχών από τον κ. Δημήτριο Δάιο, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε σήμερα (7/5/2019) η Δάιος Πλαστικά.
Ειδικότερα, η εταιρία Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα (Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου) προέβη στις 06.05.2019 σε αγορά 7.440 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας , συνολικής αξίας ευρώ 20.832,00.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS