Τέλος Μαΐου η 13η σύνταξη (πίνακες και παραδείγματα) – Μέχρι 896 ευρώ το όφελος επιχειρήσεων ανά εργαζόμενο

Τέλος Μαΐου η 13η σύνταξη (πίνακες και παραδείγματα) – Μέχρι 896 ευρώ το όφελος επιχειρήσεων ανά εργαζόμενο
Η χορήγηση της 13ης σύνταξης αφορά όλους τους συνταξιούχους της χώρας (ωφελούμενοι 2.523.038 συνταξιούχοι) και θα έχει αναδιανεμητική αρχιτεκτονική.
Προς το τέλος Μαϊου 2019 και κάθε τέτοια περίοδο τα επόμενα χρόνια θα χορηγείται η 13η σύνταξη, η οποία θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, με ποσά που θα κυμαίνονται από 300- 500 ευρώ, ενώ οι επιχειρήσεις θα ωφελούνται με 896 ευρώ για κάθε νέα πρόσληψη εργαζόμενου εως 29 ετών.
Η σύνταξη θα είναι κλιμακωτή, σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας και θα προστίθεται στα εισοδήματα των συνταξιούχων και τα αυξάνει σε σταθερή βάση.
Η χορήγηση της 13ης σύνταξης αφορά όλους τους συνταξιούχους της χώρας (ωφελούμενοι 2.523.038 συνταξιούχοι) και θα έχει αναδιανεμητική αρχιτεκτονική.
Σε ότι αφορά την επιδότηση εισφορών νέων εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, για τους εργαζόμενους κάτω των 25, προβλέπεται:
   * Επιδότηση 80% των εισφορών του εργαζομένου και του εργοδότη.
   * Μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 6,67% στο 2,66%.
   * Μείωση της εισφοράς του εργαζομένου από 6,67% στο 1,34%.
    Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το μέτρο θα ωφελήσει περίπου 140.000 εργαζόμενους.
    Για τους εργαζόμενους 25-29, προβλέπεται:
   * Επιδότηση 25% των εισφορών του εργαζομένου και του εργοδότη.
   * Μείωση της εισφοράς του εργοδότη από 13,33% στο 10%.
   * Μείωση της εισφοράς του εργαζομένου από 6,67% στο 5%.
   * Μέτρο που θα ωφελήσει περίπου 180.000 εργαζόμενους.
   Επισυνάπτονται πίνακες.
    
Πίνακας: Ποσά συντάξεων κατ’ αναολογία της 13ης σύνταξης

Συντάξεις                          Ποσό                      Αναπλήρωση
                        
300- 500 ευρώ                 300-500                  100%
501 ευρώ-600 ευρώ        350,07-420             70%
601 ευρώ-1.000 ευρώ     300,05-500             50%
1.000-1.400                       300-420                  30%

 Πίνακας:  Επιδότηση εισφορών νέων εργαζομένων, πλήρους απασχόλησης

Για τους εργαζόμενους κάτω των 25:
Μισθός εργαζόμενου

Μηνιαίο Ποσό επιδότησης εργοδότη (πρόσθετο της υπάρχουσας επιδότησης 50%)

Μηνιαίο ποσό επιδότησης εργαζόμενου

Ετήσιο όφελος επιχείρησης

(πρόσθετο της υπάρχουσας επιδότησης 50%)

Ετήσιο όφελος εργαζόμενου

650€

26€

35€

364€

490€

780€

31€

42€

434€

588€

850€

34€

45€

476€

630€

1000€

40€

53€

560€

742€

1200€

48€

64€

672€

896€

Για τους εργαζόμενους 25-29:
Μισθός εργαζόμενου

Μηνιαίο Ποσό επιδότησης εργοδότη

Μηνιαίο ποσό επιδότησης εργαζόμενου

Ετήσιο όφελος επιχείρησης

Ετήσιο όφελος εργαζόμενου

650€

22€

11€

308€

154€

780€

26€

13€

364€

182€

850€

28€

14€

392€

196€

1000€

33€

17€

462€

238€

1200€

40€

20€

560€

280€


Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

bankingnews.gr

BREAKING NEWS