Το ζήσαμε και αυτό στο ΧΑ! – Δημόσια πρόταση κάτω από την τρέχουσα τιμή

Το ζήσαμε και αυτό στο ΧΑ! – Δημόσια πρόταση κάτω από την τρέχουσα τιμή
Βάσει αποτίμησης, μέσης τιμής και άλλα η δημόσια πρόταση γίνεται στα 0,4920 ευρώ ήτοι 13,5% χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο
Την ώρα που η μετοχή της FG Europe είχε κλείσει στα 0,57 ευρώ στη χθεσινή συνεδρίαση (8/5) του ΧΑ, οι βασικοί μέτοχοι αποφάσισαν να δράσουν συντονισμένα, δημοσιεύοντας τη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ελέγχουν το 91%.
Αμέσως μετά και χωρίς να χαθεί χρόνος κατέθεσαν δημόσια πρόταση, υποχρεωτική βάσει της νομοθεσίας και αφού είχαν και «έτοιμη» έκθεση αποτίμησης.
Βάσει αποτίμησης, μέσης τιμής και άλλα η δημόσια πρόταση γίνεται στα 0,4920 ευρώ ήτοι 13,5% χαμηλότερα από το χθεσινό κλείσιμο.
Η δημόσια πρόταση και το τίμημα αποκτούν ξεχωριστή σημασία καθώς ήδη έχει υπερβεί το 90% ο προτείνων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα από μετόχους μειοψηφίας να αντιδράσουν μέσα από το ταμπλό.
Επιπλέον ο προτείνων, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης
«δεδομένου ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ο Προτείνων: θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς και θα εξαγοράσει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής».
Η εισηγμένη πριν το άνοιγμα είχε αποτίμηση 30,1 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 14,2 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 27,6 εκατ. ευρώ σε επίπεδο μητρικής.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέχονταν στα 115 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 68 εκατ. ευρώ περίπου.
Είχε αποθέματα 44,6 εκατ. ευρώ και συνολικές απαιτήσεις περίπου 44 εκατ. ευρώ.
Η στήλη δεν θεωρεί χαμηλό το τίμημα, αλλά λόγω της υψηλής συγκέντρωσης και της τρέχουσας τιμής, οι μέτοχοι θα μπορούσαν να φανούν πιο γαλαντόμοι και να προσφέρουν έστω την τιμή κλεισίματος.
Άλλωστε μιλάμε για το 9% των μετοχών σε μία αποτίμηση 30 εκατ. ευρώ η διαφορά δεν είναι πάνω από 350 χιλ. ευρώ.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS