Scope: Αναβαθμίζεται σε «BB-» η Ελλάδα, θετικό το outlook - Στο 2,5% η ανάπτυξη το 2019-2020, θα μειωθεί το χρέος

Scope: Αναβαθμίζεται σε «BB-» η Ελλάδα, θετικό το outlook - Στο 2,5% η ανάπτυξη το 2019-2020, θα μειωθεί το χρέος
Αναβάθμιση της Ελλάδας και από τον οίκο Scope
Στην αναβάθμιση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, από «Β+» σε «ΒΒ-», προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Scope, διατηρώντας μάλιστα τις θετικές προοπτικές (outlook).
Παράλληλα, αναβαθμίστηκε σε «S-3» -από «S-4»- η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα.
Ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope στοχεύει στο να καταστεί ο πρώτος οίκος αξιολόγησης, με έδρα την Ευρώπη, οι αξιολογήσεις του οποίου, θα λαμβάνονται υπόψη από την ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, οι αποφάσεις της ΕΚΤ για το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, καθορίζονται από τις αξιολογήσεις των Standard & Poor’s, Μοοdy’s, Fitch και DBRS.
Το 2011, η ΕΕ αναγνώρισε και επισήμως τον Scope ως οίκο αξιολόγησης, μετά και την εξαγορά της - επίσης γερμανικής - Feri EuroRating.
Όπως αναφέρεται, η αναβάθμιση υποστηρίζεται από τους ακόλουθους τρεις οδηγούς:
(1) Μία βελτιωμένη ικανότητα αποπληρωμής του χρέους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, υποστηριζόμενη από ένα σημαντικό αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων και ευνοϊκό προφίλ χρέους, που θα στηρίξει την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
(2) Τη βελτίωση της βιωσιμότητας του μεσοπρόθεσμου δημόσιου χρέους, που οφείλεται σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, στην ανάκαμψη της οικονομίας και σε πολύ χαμηλό βάρος των πληρωμών τόκων.
(3) Τις βιώσιμες μεταρρυθμίσεις ακόμη και μετά την έξοδο της Ελλάδας από τα διαδοχικά προγράμματα οικονομικής προσαρμογής.

Ο οίκος αναφέρει ότι τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα υποστηρίζουν τη δέσμευση για μεταρρυθμίσεις.
Η επιβεβαίωση της θετικής προοπτικής αντικατοπτρίζει την προσδοκία για συνεχιζόμενες οικονομικές βελτιώσεις, μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους με την πάροδο του χρόνου και τη δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
«Οι συζητήσεις με τους πιστωτές σχετικά με τη διατήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων -ή ενδεχόμενη απόκλιση τους, όπως επισημάνθηκε από την ανακοίνωση της κυβέρνησης στις 7 Μαΐου για μείωση των στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,5% του ΑΕΠ για τους προϋπολογισμούς 2020 και 2022 και η πορεία της μείωσης του δημόσιου χρέους, θα είναι καθοριστικές για την πορεία των αξιολογήσεων της Ελλάδας.
Συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την έκταση:
i) της τήρησης των υψηλών πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων και της μεταρρύθμισης τόσο πριν όσο και μετά τις ευρωπαϊκές, τοπικές και εθνικές εκλογές το 2019,
ii) την περαιτέρω διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά κεφαλαίων και του τραπεζικού συστήματος, ιδίως ενόψει της μη επιλεξιμότητας τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την ΕΚΤ,
iii) την χαλάρωση των εναπομενόντων capital controls κεφαλαίου και μείωση των πολύ υψηλών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs),
iv) την πραγματοποίηση περαιτέρω επίσημων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και τη δέσμευση των επίσημων πιστωτών για τη στήριξη της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας», σχολιάζει ο οίκος.

Προσθέτει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδας ανέρχονται σε 27 δισ. ευρώ (15%) και θα αυξηθούν περαιτέρω, ενω υπενθυμίζει και την επικείμενη πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ.
Η άνευ προηγουμένου στήριξη από τους πιστωτές της Ευρωζώνης χαλάρωσε το ετήσιο μέσο επιτόκιο στο 1,6% το 2018 για το δημόσιο χρέος της Ελλάδας (από 4,5% το 2011), με μέση διάρκεια 18,2 έτη από 6,3 το 2011, υπογραμμίζεται.
Σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους, η Scope «βλέπει» υποχώρηση στον λόγο προς το ΑΕΠ, στο 145% το 2024, χάρη στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και τη μέτρια οικονομική ανάπτυξη.
Υποστηριζόμενη από την ανάκαμψη της οικονομίας, η Ελλάδα υπερέβη το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος το 2018 για τέταρτη συνεχή χρονιά.
Το πλεόνασμα ανήλθε σε 4,4% του ΑΕΠ το 2018.
Αυτή η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού οφείλεται στους ελέγχους της αύξησης των δαπανών και της διαρκούς αύξησης των εσόδων.
Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει ενδεχόμενα δημοσιονομικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων φόρων και των περικοπών των δαπανών, οι οποίες θα εφαρμόζονται αυτομάτως εάν χρειαστεί για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος (3,5% του ΑΕΠ) για το έτος 2019.
Στο 2,1% το 2018, η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας υποστηρίχθηκε από προηγούμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αύξησαν την επιχειρηματική εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις, καθώς και την ιδιωτική κατανάλωση.
Η Scope αναμένει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά μέσο όρο 2,5% την περίοδο 2019-2020, ακολουθούμενη από συγκρατημένη ανάπτυξη 1,5% κατά την περίοδο προβολής έως το 2024.

Ο τρίτος κινητήριος μοχλός που στηρίζει την απόφαση της Scope να αναβαθμίσει την Ελλάδα, είναι οι μεταρρυθμίσεις, ακόμη και μετά την έξοδο της χώρας από το τελικό πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
Όπως σχολιάζεται, αν και η σημερινή κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα έχει ιστορικό δημοσιονομικής εξυγίανσης, το συντηρητικό κόμμα αντιπολίτευσης της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να κερδίσει τις περισσότερες έδρες στο Κοινοβούλιο.
Η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται ταχείες και φιλικές προς την αγορά πολιτικές που περιλαμβάνουν στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, υποδεικνύοντας ότι η δυναμική των μεταρρυθμίσεων θα κυριαρχήσει κάτω από μια μελλοντική κυβέρνηση, είτε υπό την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ή τοου ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει ο οίκος.
Παρά τις θετικές αυτές επιδράσεις, οι αξιολογήσεις της Ελλάδας εξακολουθούν να περιορίζονται από:
i) διαρθρωτικές αδυναμίες υπό μορφή χαμηλού αναπτυξιακού δυναμικού και υψηλής ανεργίας,
ii) κληροδοτήσεις της κρίσης με τη μορφή αυξημένων κινδύνων χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, παρεμποδίζοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη.

Πρώτον, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας, εκτιμώμενες στο 1,3% -μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρωζώνη- περιορίζονται από μια σχετικά αδύναμη πειθαρχία στις πληρωμές και διαρθρωτικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένης της έντονης ακαμψίας της αγοράς εργασίας.
Αυτό αντικατοπτρίζεται, για παράδειγμα, στα αυξημένα επίπεδα καθυστερούμενων οφειλών του ιδιωτικού τομέα, υποδεικνύοντας ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε υψηλό κοινωνικό κόστος, παρά τις προσπάθειες βελτίωσης της κοινωνικής προστασίας, όπως μέσω του συστήματος εγγυημένου ελάχιστου εισοδήματος.
Ομοίως, η αγορά εργασίας βελτιώνεται, αλλά παραμένουν σημαντικές ανισορροπίες, ενώ το συνολικό ποσοστό ανεργίας εξακολουθεί να φθάνει το 18,5% τον Φεβρουάριο του 2019 (από 20,6% το Φεβρουάριο του 2018) και προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά σε περίπου 17% έως το 2020.
Οι πολιτικές αποφάσεις, ιδίως η έντονη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% σε 650 ευρώ το μήνα, οι μειώσεις του φόρου επί των πωλήσεων, οι αποκαταστάσεις πληρωμών επιδομάτων και οι νέες ρυθμίσεις συλλογικής διαπραγμάτευσης, θα στηρίξουν την ιδιωτική ισχύ των νοικοκυριών, αλλά θα αυξήσουν το κόστος και θα μειώσουν τις ικανότητες των επιχειρήσεων για να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Δεύτερον, ενώ ο τραπεζικός τομέας έχει επωφεληθεί από πιο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης, ενώ οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξοφλήσει πλήρως την δαπανηρή βοήθεια έκτακτης ρευστότητας που παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η ανάκαμψη των ελληνικών τραπεζών στην ομαλότητα εξακολουθεί να αμφισβητείται από παλαιότερα NPEs, σε 88,6 δισ. ευρώ (ή 47,6% του συνόλου των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων) στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018, σε σύγκριση με 107 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2016, όταν το απόθεμα NPEs έφτασε στο ανώτατο
Η Scope επισημαίνει ότι η μείωση των NPEs το 2018 υποστηρίχθηκε μέσω των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, παράγοντας θετικά αποτελέσματα, μια στρατηγική την οποία ο οίκος αναμένει να διατηρηθεί τα προσεχή έτη.
Ο τραπεζικός δανεισμός στην οικονομία συνεχίζει επίσης να βελτιώνεται, αλλά παραμένει αρνητικός σε ετήσια βάση.
Ο οίκος θεωρεί ότι η ανάκαμψη στον τραπεζικό τομέα είναι πιθανό να είναι βαθμιαία με την επιτυχή μείωση των NPEs, ανάλογα με ένα υποστηρικτικό και σταθερό οικονομικό και πολιτικό σκηνικό.
Τέλος, ο οίκος επισημαίνει ότι οι προαναφερθέντες έλεγχοι κεφαλαίου και η μη επιλεξιμότητα των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για νομισματικές πράξεις της ΕΚΤ περιορίζουν τις αξιολογήσεις της Ελλάδας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS