Οι προτεραιότητες της Alpha bank - Η McKinsey αναλαμβάνει το business plan – Υιοθετείται με παραλλαγές μοντέλο Eurobank για τα NPEs

Οι προτεραιότητες της Alpha bank - Η McKinsey αναλαμβάνει το business plan – Υιοθετείται με παραλλαγές μοντέλο Eurobank για τα NPEs
Το νέο business plan που θα απαιτήσει χρόνο για να ολοκληρωθεί θα αποτελεί την βάση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της Alpha bank για την επόμενη 3ετία έως το 2022.
Στις 11 και 12 Μαΐου 2019 η Alpha bank σε συγκέντρωση βασικών στελεχών και μελών του διοικητικού συμβουλίου ανέλυσε τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.
Στην συγκέντρωση στελεχών παρουσιάστηκαν πολλά εναλλακτικά σενάρια και τέθηκαν οι προτεραιότητες για την στρατηγική που θα ακολουθήσει η Alpha bank τα επόμενα χρόνια.
Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής συνοψίζονται στα εξής
-Η McKinsey η οποία συνεργάζεται πολλά χρόνια με την Alpha bank θα αναλάβει να εκπονήσει ένα νέο επιθετικότερο business plan το οποίο θα στοχεύει στην δραστική μείωση των NPEs και στην αύξηση των εσόδων.
Το νέο business plan που θα απαιτήσει χρόνο για να ολοκληρωθεί θα αποτελεί την βάση του νέου στρατηγικού σχεδιασμού της Alpha bank για την επόμενη 3ετία έως το 2022.
-Για την μείωση των NPEs που ανέρχονται στα 22 δισεκ. ευρώ φαίνεται ότι σχεδιάζει να υιοθετήσει μια παραλλαγή του σχεδίου Eurobank προωθώντας τις τιτλοποιήσεις.
Ωστόσο ακόμη βρίσκεται σε πολύ αρχικά στάδια το σχέδιο μείωσης των NPEs.
Προφανώς θα χρησιμοποιήσει και τα συλλογικά μοντέλα μείωσης των προβληματικών ανοιγμάτων NPEs που εξετάζονται.
Το μοντέλο Eurobank περιλαμβάνει την ανάθεση σε ένα fund την διαχείριση των προβληματικών ανοιγμάτων, πώληση της εταιρίας διαχείρισης FPS και πώληση μόνο μικρού μέρους των προβληματικών δανείων π.χ. Pillar 2 δισεκ. ευρώ στεγαστικά NPEs.
Πιθανόν η Alpha bank να υιοθετήσει ένα μοντέλο τύπου Eurobank και Πειραιώς με διάθεση της bad bank π.χ. της RBU της Πειραιώς σε fund που θα αναλάβει την διαχείριση των NPEs των προβληματικών δανείων.
-Θα προχωρήσει στην τιτλοποίηση στεγαστικών προβληματικών δανείων 2 δισεκ. αλλά ακόμη βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο η διαδικασία.
-Η Alpha bank θα δώσει μεγάλη σημασία στα προ προβλέψεων έσοδα και πως αυτά μπορούν να βελτιωθούν από τις δραστηριότητες της υγιούς τράπεζας.
Ωστόσο λόγω της πολιτικής εξυγίανσης που θα υιοθετήσει η τράπεζα είναι πολύ πιθανό και το 2019 να χρειαστεί να διενεργήσει υψηλές προβλέψεις.
Το 2018 η Alpha bank διενήργησε τις υψηλότερες προβλέψεις στο σύστημα 1,61 δισεκ. ευρώ με 669 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.
-Δίνει μεγάλη σημασία στο digital banking και στις νέες τεχνολογίες που πρέπει να εφαρμοστούν.
Όλες οι τράπεζες εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζουν ότι η Πειραιώς βρίσκεται πιο μπροστά από τον ανταγωνισμό στο σκέλος των νέων τεχνολογιών.
-Έμφαση θα δοθεί στα έξοδα και πως αυτά μπορούν να μειωθούν περαιτέρω.
Στόχος είναι μια άμεση μείωση έως 10% στα έξοδα.
-Κεφαλαιακά η Alpha bank παραμένει ισχυρή με 7,6 δισεκ. ευρώ, τα κεφάλαια επαρκούν για επιθετικότερη εξυγίανση ωστόσο DTA και DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στα 3,2 δισεκ. – η χαμηλότερη στο σύστημα – αποτελεί πρόβλημα για όλες τις τράπεζες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS