Εθνική Τράπεζα: Προχωρά στην πώληση δύο πακέτων NPEs το 2019 ύψους 1,9 δισ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά στην πώληση δύο πακέτων NPEs το 2019 ύψους 1,9 δισ. ευρώ
Εθνική Τράπεζα: Προχωρά στην πώληση δύο πακέτων NPEs το 2019 ύψους 1,9 δισ. ευρώ
Για το 2019 η Εθνική Τράπεζα  σχεδιάζει να μειώσει περαιτέρω τα NPEs ανέφερε η διοίκηση στην ενημέρωση των αναλυτών με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο του 2019.
Αναλυτικότερα μέχρι το καλοκαίρι κατά 1,2 δισ. ευρώ μέσω της πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (κάρτες, καταναλωτικά κλπ), με τον κωδικό Mirror και 700 εκατ ευρώ μέσω της πώλησης καταγγελμένων επιχειρηματικών -μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων-– δανείων με εξασφαλίσεις.
Η πώληση του εν λόγω πακέτου θα πραγματοποιηθεί το β' εξάμηνο του 2019.
Για το 2020 η Εθνική Τράπεζα εξετάζει, μεταξύ άλλων, την πώληση ενός πακέτου ύψους 200 εκατ ευρώ με ακίνητα, τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή της από ανακτηθείσες εγγυήσεις.
Τα στελέχη της τράπεζας τόνισαν στους αναλυτές ότι δεν αποτελεί μέρος της στρατηγικής τους στην προσέλκυση καταθέσεων η αύξηση των τόκων που προσφέρουν στο πελατειακό κοινό.
Ανέφεραν μάλιστα ότι η τράπεζα αντλεί φθηνή ρευστότητα στην αγορά repos.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS