Σύγκριση αποτελεσμάτων 2018 για ΟΛΠ - ΟΛΘ - Ισχύει αυτό που δείχνουν οι αποτιμήσεις στο ταμπλό;

Σύγκριση αποτελεσμάτων 2018 για ΟΛΠ - ΟΛΘ - Ισχύει αυτό που δείχνουν οι αποτιμήσεις στο ταμπλό;
Περιθώριο ανόδου δείχνει πως έχει η μετοχή του ΟΛΘ με βάση τα αποτελέσματα χρήσης 2018 αλλά και την πορεία της μετοχής του ΟΛΠ από την αρχή του 2019
Σχεδόν διπλάσια αποτίμηση έναντι του μεγάλου λιμανιού της Θεσσαλονίκης έχει πλέον το λιμάνι του Πειραιά.
Η ραγδαία άνοδος της τιμής του ΟΛΠ λόγω αποτελεσμάτων κυρίως, δεν συναντάται στην περίπτωση του ΟΛΘ με αποτέλεσμα να έχει ανοίξει η «ψαλίδα» μεταξύ των δύο αποτιμήσεων.
Η μετοχή του ΟΛΠ βρίσκεται σε υψηλά σχεδόν 11 ετών ενώ του ΟΛΘ σε υψηλά 13 μηνών αν λάβουμε υπόψη ότι πρόσφατα είχε φτάσει στα 29,90 ευρώ (2/5/19)
Η μετοχή του ΟΛΘ ενισχύεται κατά 7% περίπου από την αρχή του έτους και του ΟΛΠ κατά 45%.
Βάσει αποτίμησης των δύο εισηγμένων το ταμπλό δείχνει πως ο ΟΛΠ (αποτίμηση 536 εκατ. ευρώ) είναι όσο 2 ΟΛΘ περίπου (αποτίμηση 274 εκατ. ευρώ).
Βάσει ισολογισμών ο ΟΛΘ έχει καθαρή θέση 137,8 εκατ. ευρώ άρα παίζει με p/bv 1,99 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 19 εκατ. ευρώ αλλά οι τραπεζικές είναι μηδενικές.
Επιπλέον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 91 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 33% της αποτίμησης.
Στη χρήση 2018 είχε πωλήσεις 58,5 εκατ. ευρώ από 54,2 εκατ. ευρώ το 2017 και καθαρά κέρδη 17,1 εκατ. ευρώ από 7,2 εκατ. ευρώ το 2017.
Άρα η μετοχή διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών 16 φορές ή με P/E 10,7 φορές αν αφαιρέσουμε τα ταμειακά διαθέσιμα.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές και το 2018 ήταν πολύ καλές και διαμορφώθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας τις επενδυτικές αλλά και τις χρηματοδοτικές με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ταμειακά διαθέσιμα.
Σημειώνεται πως υπάρχει εγγυητική που έχει δώσει ο ΟΛΘ και έχει να κάνει με τη σύμβαση παραχώρησης ύψους 10 εκατ. ευρώ η οποία απεικονίζεται στις ταμειακές ροές ως δεσμευμένες καταθέσεις.
Ο ΟΛΠ είχε πωλήσεις 133 εκατ. ευρώ από 111,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 27,8 εκατ. ευρώ από 11,3 εκατ. ευρώ.
Η καθαρή θέση ήταν στα 208,9 εκατ. ευρώ άρα η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv 2,56 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 186,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές 62,5 εκατ. ευρώ ενώ υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ύψους 80,9 εκατ. ευρώ άρα ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός κατά 18,4 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή διαπραγματεύεται με P/E 19,2 φορές ή 18,6 φορές αν αφαιρέσουμε τον καθαρό δανεισμό.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 55,4 εκατ. ευρώ υπερκαλύπτοντας επενδυτικές και χρηματοδοτικές και αυξάνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα.
Η ανάληψη του market making της μετοχής του ΟΛΠ από τη Eurobank άλλαξε την εικόνα στο ταμπλό και καταγράφει αποδόσεις ανώτερες από αυτές της αγοράς και αυτό παρά τις ενστάσεις που υπάρχουν από την κυβέρνηση και φορείς για το επενδυτικό πλάνο του λιμανιού από την Cosco.
Σημειώνεται πως στην περίπτωση του ΟΛΘ το επενδυτικό πρόγραμμα δεν φαίνεται να έχει ενστάσεις.
Σε επίπεδο πωλήσεων η σχέση 2 ΟΛΘ για 1 ΟΛΠ φαίνεται πως επιβεβαιώνεται αλλά όχι σε επίπεδο καθαρής θέσης, κερδών ή ταμειακών διαθεσίμων και υποχρεώσεων.
Αν το p/bv του ΟΛΠ είναι δίκαιο τότε η τιμή του ΟΛΘ θα πρέπει να αυξηθεί περίπου 30% για να παίζουν με ίδιο αριθμοδείκτη.
Αν το p/e είναι δίκαιο θα πρέπει ο ΟΛΘ να ενισχυθεί από 20% έως και πάνω από 70% για να παίζει με τον ίδιο πολλαπλασιαστή κερδών με αυτόν του ΟΛΠ πριν ή μετά την αφαίρεση του καθαρού δανεισμού.
Σε κάθε περίπτωση η αποτίμηση του ΟΛΘ έχει σημαντικό περιθώριο ανόδου.
Τέλος, ο ΟΛΠ θα δώσει μέρισμα 0,424 ευρώ ανά μετοχή ενώ ο ΟΛΘ θα δώσει μέρισμα 0,57 ευρώ ανά μετοχή.
Η μερισματική απόδοση είναι 1,9% για τον ΟΛΠ και 2% για τον ΟΛΘ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS