Ποιο είναι το κέρδος των funds στα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών; - Σχεδόν 1,5 φορά την αρχική επένδυση

Ποιο είναι το κέρδος των funds στα προβληματικά δάνεια των ελληνικών τραπεζών; - Σχεδόν 1,5 φορά την αρχική επένδυση
Η απάντηση είναι ότι στοχεύουν να επιτύχουν αποδόσεις σε 4 ή 5 χρόνια 1,5 φορά την αρχική επένδυση....
Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ότι πλήθος επενδυτών κατά βάση distress funds που παρελαύνουν από τις πλειοδοτικές διαδικασίες των τραπεζών σε τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις σε τι αποσκοπούν;
Ποιο είναι το δυνητικό κέρδος που θα πετύχουν;
Η απάντηση είναι ότι στοχεύουν να επιτύχουν αποδόσεις σε 4 ή 5 χρόνια 1,5 φορά την αρχική επένδυση.
Π.χ. ας υποθέσουμε ότι στην περίπτωση της Eurobank ένας επενδυτής αγοράσει τα 2 δισεκ. του pillar των προβληματικών στεγαστικών δανείων, αποκτήσει την διαχείριση του Cairo 7,2 δισεκ. προβληματικών επιχειρηματικών δανείων και λιανικής αλλά και αγοράσει την εταιρία διαχείρισης FPS της Eurobank θα πρέπει να καταβάλλει 130 + 200 + 350 εκατ = 680 εκατ ευρώ.
Ο επενδυτής αυτός ποντάρει σε απόδοση πάνω από την επένδυση 10% ετησίως ή 50% στα 5 χρόνια δηλαδή 1 δισεκ. ευρώ.
Στην περίπτωση του symbol της Εθνικής τράπεζας.
Το Elliot επένδυσε 250 εκατ για να πάρει ένα προβληματικό δανειακό χαρτοφυλάκιο 1,6 δισεκ. ευρώ.
Ο στόχος του fund είναι στα 4 ή 5 χρόνια να επιτύχει αποδόσεις 40% με 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο που επένδυσε.
Συνολικά θα έχει επενδύσει 250 εκατ και θα θέλει να πάρει 375 εκατ ευρώ δηλαδή 125 εκατ ευρώ κέρδος.
Το καλό σενάριο για τον επενδυτή είναι η απόδοση σε ετήσια βάση να κινηθεί πάνω από 10% και το κακό σενάριο να καταφέρει να ανακτήσει μόνο το αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης του.
Το πιθανότερο σενάριο πάντως είναι αφού οι επενδύσεις αφορούν 5ετία κατ΄ ελάχιστον ότι το 2022 ή 2024 η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από την τωρινή, οι αξίες θα έχουν αυξηθεί, οπότε οι επενδυτές που πήραν τα ρίσκα τους το 2018 και 2019 αγοράζοντας NPEs να επιτύχουν αξιόλογα κέρδη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS