Εάν γενικευτεί η πρόταση Μυλωνά (Εθνική) οι τράπεζες θα μπορούσαν να κουρέψουν 9 δισ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια

Εάν γενικευτεί η πρόταση Μυλωνά (Εθνική) οι τράπεζες θα μπορούσαν να κουρέψουν 9 δισ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια
Η πρόταση της Εθνικής για τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια θα πρέπει να εξεταστεί από το σύνολο των τραπεζών θα ήταν μεγάλη βοήθεια στην κοινωνία και στις τράπεζες υπό όρους
Η πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας Παύλου Μυλωνά υπό όρους να υπάρξει κούρεμα έως 35% σε μέσους όρους στα προβληματικά στεγαστικά δάνεια μπορεί να αποτελέσει βάση ανάλυσης και μελέτης από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.
Τα συνολικά προβληματικά στεγαστικά δάνεια ανέρχονται σε 28 δισεκ. με το δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων προβληματικών στεγαστικών δανείων με προβλέψεις να φθάνει στο 45% ή 12,6 δισεκ. ευρώ.
Έχει ενδιαφέροντα στοιχεία, θα μπορούσε να γενικευτεί η πρόταση Μυλωνά της Εθνικής τράπεζας αρκεί
1)Να αξιολογηθεί η πολιτική προβλέψεων κάθε τράπεζας και ο δείκτης coverage ratio NPEs στα στεγαστικά.
Π.χ. η Alpha bank βρίσκεται στο 50% NPEs στα στεγαστικά ενώ η Eurobank έχει 42,2% coverage ratio NPEs στα στεγαστικά.
2)Να αποτιμηθεί η αξία των ακινήτων σε πραγματικούς όρους
3)Να αξιολογηθεί εάν μια γενίκευση του μέτρου είχε επίδραση στα κεφάλαια των τραπεζών.
Εάν εφαρμοζόταν οριζόντια η πρόταση της Εθνικής για haircut στα προβληματικά στεγαστικά δάνεια έως 35% αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε το κούρεμα να φθάσει έως τα 9 δισεκ. ευρώ.
Άρα 28 δισεκ. προβληματικά στεγαστικά δάνεια – 9 δισεκ. ευρώ το haircut στα δάνεια αυτά 19 δισεκ.
Οι προβλέψεις ανέρχονται σε 12,6 δισεκ. και ίσως να απαιτηθούν πρόσθετες προβλέψεις τουλάχιστον 3 δισεκ. εάν αποτιμηθούν σε δίκαιες τιμές τα ακίνητα.
Ωστόσο με ένα τέτοιο μέτρο ακόμη και εάν χρειαστούν πρόσθετες προβλέψεις θα μπορούσαν να καταστούν ενήμερα τουλάχιστον 10 δισεκ. NPEs στεγαστικά δάνεια.
Σε μια τέτοια θεωρητική εξέλιξη η θετική επίδραση στους ισολογισμούς των τραπεζών θα ήταν πολύ μεγάλη.
Το βασικό πρόβλημα όμως είναι ότι το μέτρο αυτό της Εθνικής δεν μπορεί να εφαρμοστεί συλλογικά και προφανώς δεν θα το υποστηρίξουν τα funds.
Άλλες τράπεζες όπως η Eurobank έχει επιλέξει άλλη διαχείριση ή η Πειραιώς.
Όμως η πρόταση της Εθνικής για τα προβληματικά στεγαστικά δάνεια θα πρέπει να εξεταστεί από το σύνολο των τραπεζών θα ήταν μεγάλη βοήθεια στην κοινωνία και στις τράπεζες υπό όρους

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS