Ισχυρό πλήγμα στην καθαρή θέση 85 εισηγμένων – Ποιες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση

Ισχυρό πλήγμα στην καθαρή θέση 85 εισηγμένων – Ποιες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη υποχώρηση
Όλες οι τράπεζες μείωσαν την καθαρή τους θέση – Μεγάλη η μείωση σε ΔΕΗ, Ιντραλότ αλλά και από τις μικρές Σελόντα και Creta Farms που μπήκαν επιτήρηση
Σχεδόν οι μισές εισηγμένες κατέγραψαν υποχώρηση ιδίων κεφαλαίων στη χρήση 2018 έναντι της χρήσης 2017 με αποτέλεσμα η συνολική καθαρή θέση των εταιρειών του ΧΑ να υποχωρήσει σχεδόν 7,5 δισ. ευρώ και στα 59,3 δισ. ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Beta ΑΧΕΠΕΥ, 85 εισηγμένες μείωσαν το ύψος της καθαρής τους θέσης έναντι 96 που τη βελτίωσαν.
Ανάμεσα στις 85 και αρκετές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ η εικόνα του ισολογισμού είναι χειρότερη για αυτές που επί σειρά ετών έχουν αρνητική καθαρή θέση.
Ο υψηλός δανεισμός, οι ζημιές που εμφάνισαν αλλά και οι μεγάλες απομείωσεις στα περιουσιακά στοιχεία ήταν από τους βασικούς λόγους που το ίδια κεφάλαια των εισηγμένων μειώθηκαν.
Από όσες μείωσαν την καθαρή τους θέση ξεχωρίζει φυσικά η ΔΕΗ με υποχώρηση πάνω από 1,6 δισ. ευρώ.
Στο τέλος του 2017 η καθαρή θέση ήταν στα 5,61 δισ. ευρώ και στο τέλος του 2018 υποχώρησε στα 3,94 δισ. ευρώ, μία μείωση της τάξης του 30%.
Η επιχείρηση έχει καθαρό δανεισμό 3,6 δισ. ευρώ και οι ζημιές ανήλθαν στα 542 εκατ. ευρώ.
Μεγάλες είναι οι μειώσεις στον τραπεζικό κλάδο.
Η Εθνική Τράπεζα μείωσε την καθαρή της θέση στα 4,9 δισ. ευρώ από 6,7 δισ. ευρώ (-26%), η Πειραιώς στα 7,27 δισ. ευρώ από 9,4 δισ. ευρώ (-22,7%), η Eurobank στα 7,1 δισ. ευρώ από 5,9 δισ. ευρώ (-16,9%), η Alpha Bank στα 8,09 δισ. ευρώ από 9,58 δισ. ευρώ (-15,5%).
Τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας Αττικής μειώθηκαν στα 491 εκατ. ευρώ από 632,7 εκατ. ευρώ (-22,4%).
Η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφει η ANEK Lines καθώς από -145 χιλ. ευρώ εμφάνισε καθαρή θέση -16 εκατ. ευρώ (-10.960%), η εισηγμένη Ευρωσύμβουλοι από θετική κατά 99 χιλ. γύρισε αρνητική κατά 1,5 εκατ. ευρώ και η Σελόντα από θετική 4,3 εκατ. ευρώ γύρισε αρνητική κατά 21,3 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να μπει στην κατηγορία της επιτήρησης.
Σημειώνεται πως τόσο η ΑΝΕΚ όσο και η Σελόντα έχουν υψηλό δανεισμό και εμφάνισαν μεγάλες ζημιές στη χρήση 2018.
Βαράγκης και Μπήτρος διεύρυναν σημαντικά την αρνητική καθαρή τους θέση λόγω μεγάλων ζημιών, η Creta Farms γύρισε αρνητική την καθαρή της θέση κατά 623 χιλ. ευρώ από θετική κατά 12,7 εκατ. ευρώ αφού εμφάνισε μεγάλες ζημιές λόγω απομειώσεων και έχει υψηλό καθαρό δανεισμό.
Όταν επιστρέψει στο ταμπλό, αφού ολοκληρωθεί ο ειδικός έλεγχος θα ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης.
Η Ιντραλότ μείωσε την καθαρή της θέση από τα 57,8 εκατ. ευρώ στα 6,3 εκατ. ευρώ λόγω υψηλών ζημιών, ενώ έχει και καθαρό δανεισμό 615 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ μείωσε 27% την καθαρή της θέση και από τα 634,6 εκατ. ευρώ υποχώρησε στα 463 εκατ. ευρώ.
Την αρνητική καθαρή τους θέση διεύρυναν ΣΙΔΜΑ, Βιοτέρ, Λιβάνης, Pasal, Forthet, Yalco, SATO, ΑΕΓΕΚ, Dionic, Ελγέκα, Eurobrokers και ΓΕΔ.
Σημειώνεται πως συνολικά 26 εισηγμένες εμφανίζουν αρνητική καθαρή θέση συνολικού ύψους 950 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
w
ww.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS