Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019 της Fourlis

Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2019 της Fourlis
Ο καθαρός δανεισμός έχει αυξηθεί στα 133 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση να είναι στα 170 εκατ. ευρώ περίπου
Λίγο χειρότερα των εκτιμήσεων ήταν τα αποτελέσματα της Fourlis στο πρώτο τρίμηνο.
Οι αναλυτές περίμεναν ζημιές λίγο μικρότερες και συγκεκριμένα ο όμιλος ανακοίνωσε ζημία 3,3 εκατ. ευρώ από ζημία 2,3 εκατ. ευρώ το 2018 με τους αναλυτές να περιμένουν: Η IBG ζημία 2,5 εκατ. ευρώ, η Euroxx ζημιά 2,2 εκατ. ευρώ και η Beta 2,35 εκατ. ευρώ .
Σε επίπεδο πωλήσεων ο όμιλος εμφάνισε τζίρο 96,6 εκατ. ευρώ όσο ακριβώς περίμενε η Euroxx, ενώ η IBG περίμενε 96,1 εκατ. ευρώ και η Beta 97,47 εκατ. ευρώ.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουν περαστεί και οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου 16, όπου στις συνολικές υποχρεώσεις φαίνονται οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις ύψους 106,4 εκατ. ευρώ.
Αντιστοίχως, υπάρχει αύξηση και στο ενεργητικό.
Ο καθαρός δανεισμός έχει αυξηθεί στα 133 εκατ. ευρώ με την καθαρή θέση να είναι στα 170 εκατ. ευρώ περίπου.
Η αποτίμηση της εισηγμένης ανέρχεται στα 246 εκατ. ευρώ.
Με βάση τις εκτιμήσεις η μετοχή διαπραγματεύεται τα εκτιμώμενα κέρδη του 2019 περίπου 16 φορές και παίζει με p/bv 1,4 φορές.
Ο δείκτης EV/EBITDA εκτιμάται στις 7,7 φορές και η μερισματική απόδοση στο 2,4%.
Η εταιρεία στοχεύει να έχει περισσότερα από 160 καταστήματα μέχρι το 2025 και πιο συγκεκριμένα 55 από 50 στην Ελλάδα, 6 από 5 που είναι σήμερα στην Κύπρο, 10 από 8 στη Βουλγαρία, 40 από 31 που είναι στη Ρουμανία και 55 από 24 που είναι σήμερα στην Τουρκία, ενώ σημειώνει πως το πλάνο επέκτασης θα προσαρμόζεται ανάλογα με τις μακροοιονομικές συνθήκες.


BREAKING NEWS