Με 41,03 και 23,44 ευρώ τον μήνα οι εισφορές και οι δόσεις για τα επικουρικά και εφάπαξ χρέη στο ΕΤΕΑΕΠ

Με 41,03 και 23,44 ευρώ τον μήνα οι εισφορές και οι δόσεις για τα επικουρικά και εφάπαξ χρέη στο ΕΤΕΑΕΠ
Για το ΕΤΕΑΠ δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί -κατόπιν αίτησης του οφειλέτη- το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκε μέχρι 31/12/2018
Ξεπερνούν τις 100.000 οι επισκέψεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τις ρυθμίσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ την Πέμπτη ξεκίνησε και η λειτουργία για την ρύθμιση χρεών στο ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό) στο οποίο οι οφειλές υπερβαίνουν τα 5 δις ευρώ για την περίοδο 2002-2016.
Κατά την 24ωρη λειτουργία της ηλεκτρονικής, έχουν υποβληθεί 10.000 αιτήσεις μη μισθωτών για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση και έγιναν 1.500 ρυθμίσεις εργοδοτών.
Για το ΕΤΕΑΠ δίνεται η δυνατότητα να ρυθμιστεί -κατόπιν αίτησης του οφειλέτη- το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκε μέχρι 31/12/2018 προς το ΕΤΕΑΕΠ, σε δόσεις που φτάνουν μέχρι και τις 120.
Η ρύθμιση αφορά οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές επικούρισης και εφάπαξ φυσικών και νομικών προσώπων, από εργοδοτικές εισφορές, καθώς και από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31/12/2018.
Ως κίνητρο ένταξης στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων σε όλους τους οφειλέτες, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της βασικής οφειλής από τους εργοδότες παρέχεται 100% διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων.
Το ελάχιστο ποσό δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ, ενώ δεν υπάρχει κατώτατος αριθμός δόσεων παρά μόνο ανώτατος (μέχρι 120).
Η υποβολή της αίτησης υποστηρίζεται ηλεκτρονικά από τον επίσημο ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και το περιθώριο υποβολής της ολοκληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.
Η διαδικασία έχει δύο στάδια: το πρώτο γίνεται στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ όπου λαμβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισμός της οφειλής και στη συνέχεια μεταφέρεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ όπου επιλέγονται οι δόσεις.
Υπενθυμίζεται πως ο επανυπολογισμός αφορά τα έτη 2002-2016 και γίνεται με βάση το κατώτατο όριο εισφορών.
Οι οφειλές περιόδου 1-1-2002 έως 31-12-2016 επανυπολογίζονται σύμφωνα με το βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 41,03 ευρώ ανά μήνα για τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και 23,44 ευρώ για τον κλάδο εφάπαξ παροχών.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS