Δημοπρατείται στις 2 Ιουλίου το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ, προύπολογισμού 312 εκατ. ευρώ

Δημοπρατείται στις 2 Ιουλίου το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ, προύπολογισμού 312 εκατ. ευρώ
Πρόκειται για τον οδικό άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, η προκύρηξη του οποίου δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Για τις 2 Ιουλίου έχει οριστεί η δημοπράτηση του μεγαλύτερου έργου ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 312 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για τον οδικό άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, η προκύρηξη του οποίου δημοσιεύτηκε ήδη στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αναθέτουσα αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Εργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Εργων με Σύμβαση Παραχώρησης και ο πλήρης τίτλος είναι: "Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, με ΣΔΙΤ".
Η διαδικασία ανάθεσης για την παρούσα σύμπραξη περιλαμβάνει 2 φάσεις. Α' φάση: Εκδήλωση ενδιαφέροντος, και Β' φάση, η οποία περιλαμβάνει 2 στάδια: α) ανταγωνιστικός διάλογος και β) υποβολή δεσμευτικών προσφορών.
Στην προκήρυξη του διαγωνισμού επιβεβαιώνεται ότι “η διάρκεια της σύμβασης της ΣΔΙΤ θα είναι 360 μήνες (30 χρόνια)” και διευκρινίζεται πως η σύμβαση δε σχετίζεται με έργο ή και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αναφέρεται επίσης ότι “στο πλαίσιο της σύμβασης σύμπραξης, ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (Ι.Φ.Σ.) καλείται να αναλάβει τα ακόλουθα:
α) εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών, για την κατασκευή του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες, τον οριστικό σχεδιασμό του έργου που θα προκύψει, κατά τη διαδικασία ανάθεσης και την περιβαλλοντική αδειοδότησή του,
β) κατασκευή του συνόλου των εργασιών, οι οποίες προβλέπονται στις μελέτες του κατασκευαστικού σχεδιασμού του έργου, με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του έργου,
γ) χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει, βάσει του οριστικού σχεδιασμού,
δ) συντήρηση, λειτουργία του οδικού τμήματος "Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη", όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης,
ε) επιστροφή του έργου στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος τής συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας ή άλλες τμηματικές καταβολές κατά την περίοδο λειτουργίας”.

www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS