Αδεια διαχείρισης NPLs στην Ελλάδα από την κοινοπραξία StormHarbour - Fire

Αδεια διαχείρισης NPLs στην Ελλάδα από την κοινοπραξία StormHarbour - Fire
Αδεια διαχείρισης NPLs στην Ελλάδα από την κοινοπραξία StormHarbour - Fire
Η κοινοπραξία της ιταλικής εταιρίας είσπραξης απαιτήσεων Fire και της επενδυτικής εταιρίας StormHarbour έλαβε άδεια για NPLs στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Reuters.
Η κοινοπραξία, με το όνομα EuPraxis FSI, θα έχει την έδρα της στην Αθήνα.

Οι βασικοί μέτοχοι της EuPraxis FSI

-Η ιταλική εταιρεία Fire Group SpA, η οποία αποτελεί την πρώτη και ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης ΜΕΔ στην Ιταλία από το 1992 με στελεχιακό δυναμικό άνω των 2.300 εργαζομένων, η οποία σε ετήσια βάση διαχειρίζεται άνω των 8,3 δισ. ευρώ ΜΕΔ κατανεμημένα σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια περιπτώσεις.
Η Fire διαθέτει αξιολόγηση RSS2+ στην κατηγορία Ειδικού Διαχειριστή Στεγαστικών Δανείων και ABSS2+ στην κατηγορία Ειδικού Διαχειριστή Ενυπόθηκων Δανείων από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Fitch Ratings.
-Η αγγλική εταιρεία StormHarbour Securities, η οποία είναι ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία με ειδίκευση στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών στις κεφαλαιαγορές με παρουσία στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στην Ασία και ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων σε θέματα τιτλοποίησης παγκοσμίως.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS