Τι μας έδειξε το α΄ τρίμηνο του 2019 της Alpha: Σταθεροποίηση αλλά μόλις 1,6 δισ το buffer

Τι μας έδειξε το α΄ τρίμηνο του 2019 της Alpha: Σταθεροποίηση αλλά μόλις 1,6 δισ το buffer
Υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κακώς κείμενα στον ισολογισμό μειώνονται δραστικά στην Alpha bank - Ωστόσο το κεφαλαιακό μαξιλάρι έχει μειωθεί ήταν 2,45 δισεκ. πριν λίγο καιρό και έχει μειωθεί στα 1,6 δισεκ. ευρώ.
Σημάδια σταθεροποίησης εμφάνισε στο α΄ τρίμηνο του 2019 η Alpha bank καταγράφοντας κέρδη 27,5 εκατ ευρώ από 65,4 εκατ το α΄ τρίμηνο του 2018 και οριακές ζημίες 0,9 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.
Οι επιδόσεις της Alpha bank δεν ενθουσιάζουν, τα έσοδα από τόκους μειώθηκαν, όπως και το margin το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε…ωστόσο υπάρχουν σημάδια ότι σταδιακά η πίεση στα αποτελέσματα αρχίζει να εκτονώνεται.
Π.χ. το retail που συνεχίζει να καταγράφει τις περισσότερες ζημίες αρχίζει να τις περιορίζει σταδιακά.
Ποια είναι τα συμπεράσματα από το α΄ τρίμηνο του 2019;
1)Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 27,5 εκατ ευρώ από 65 εκατ κέρδη στο α΄ τρίμηνο του 2018 και ζημίες 0,9 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.
2)Οι ζημίες από το retail στα 100 εκατ συνεχίζουν να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα ενώ αντιθέτως από investment 120 εκατ και μεγάλες επιχειρήσεις σημειώνονται κέρδη.
3)Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν στα 388 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με τα 426 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2018.
Μείωση σημείωσαν και τα κύρια λειτουργικά έσοδα -10% στα 469 εκατ
4)Οι προβλέψεις μειώθηκαν αισθητά στα 178 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με τα 688 εκατ που ήταν οι προβλέψεις στο τελευταίο τρίμηνο του 2018.
Λόγω αυτής της πολιτικής προβλέψεων, των εκτάκτων κερδών και παρά τις ζημίες από το εξωτερικό που ωστόσο μειώνονται η Alpha bank πέτυχε κέρδη 27,5 εκατ ευρώ.
5)Τα κύρια προ προβλέψεων έσοδα μειώθηκαν στα 212 εκατ αλλά τα συνολικά προ προβλέψεων έσοδα PPI ανήλθαν στα 274 εκατ σημειώνοντας οριακή αύξηση.
6)Τα tangible book κεφάλαια της Alpha bank ανέρχονται σε 7,7 δισεκ. με το DTA στα 5,3 δισεκ. και το DTC στα 3,2 δισεκ.
Όμως ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το κεφαλαιακό μαξιλάρι της Alpha bank έχει μειωθεί στα 1,6 δισεκ. ευρώ πάνω από το SREP το ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 13,75%.
7)Τα NPEs ανήλθαν στο 48,9% του συνόλου των δανείων ή 21,7 δισεκ. ενώ ο δείκτης κάλυψης με προβλέψεις φθάνει στο 47% και υπολείπεται του ανταγωνισμού.
Η τράπεζα θα μειώσει τα NPEs μέσα στο 2019 με τιτλοποίηση και άλλες ενέργειες.
Υπάρχουν σχέδια να εφαρμόσει ένα μοντέλο μείωσης των NPEs τύπου Eurobank.

Συμπέρασμα

Η Alpha bank παρά την πίεση που δέχθηκε στα έσοδα από τόκους συνεχίζει να κινείται προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης.
Υπάρχουν αποδείξεις ότι τα κακώς κείμενα στον ισολογισμό μειώνονται δραστικά στην Alpha bank.
Ωστόσο το κεφαλαιακό μαξιλάρι έχει μειωθεί ήταν 2,45 δισεκ. πριν λίγο καιρό και έχει μειωθεί στα 1,6 δισεκ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS