Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 26 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Alpha Αστικά Ακίνητα: Στις 26 Ιουνίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 26 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα
Στις 26 Ιουνίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Αστικά Ακίνητα, όπως ανακοίνωσε σήμερα (4/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, κατά τον Ν,4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», ως σήμερα ισχύει, προσκαλούνται οι Μέτοχοι της «Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο της Alpha Bank, οδός Σταδίου, αριθ. 40, (3ος όροφος) 102 52 ΑΘΗΝΑΙ.
Θέματα ημερησίας διατάξεως:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.
2. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχειρίσεως της χρήσεως 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018). και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.
3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 (1.1.2018 -31.12.2018).
4. Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018, παροχής αμοιβών και προκαταβολών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 (1.1.2019 ? 31.12.2019).
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2019 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/12018, στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το αρθρο 130 παρ. 2 εδ.γ του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS