Παπουτσάνης: Νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου η κα Ελένη Βαρσάνη

Παπουτσάνης: Νέα υπεύθυνη εσωτερικού ελέγχου η κα Ελένη Βαρσάνη
Καθήκοντα Εσωτερικής Ελέγκτριας και Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου της Παπουτσάνης ανέλαβε η κα Ελένη Βαρσάνη
Τον ανάληψη καθηκόντων Εσωτερικής Ελέγκτριας και Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας από την κα Ελένη Βαρσάνη, ανακοίνωσε σήμερα (4/6/2019) η Παπουτσάνης.
Ειδικότερα, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Παπουτσάνης ΑΒΕΕ" (στο εξής "Εταιρεία") ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ότι η κυρία Βαρσάνη Ελένη του Βασιλείου, με την από 4 Ιουνίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανέλαβε στην Εταιρεία καθήκοντα Εσωτερικής Ελέγκτριας και Υπεύθυνης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση της κ. Μεγάλου Ευαγγελίας του Γεωργίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS