Πειραιώς: Πώληση επιχειρηματικών NPEs στην Davidson Kempner στο 47% της αξίας

Πειραιώς: Πώληση επιχειρηματικών NPEs στην Davidson Kempner στο 47% της αξίας
Η συναλλαγή πώλησης NPEs είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Πειραιώς
Σε συμφωνία με εταιρία συνδεδεμένη με την Davidson Kempner Capital Management LP για την πώληση επιχειρηματικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), μεικτής λογιστικής αξίας 507 εκατ. ευρώ και συνολικής πιστωτικής απαίτησης 535 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.
Το τίμημα για τη Συναλλαγή ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ, ήτοι 47% της αξίας.
Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η επίδραση της Συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31 Μαρτίου 2019, αναμένεται να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη, ενώ παράλληλα θα μειώσει το δείκτη MEA της Τράπεζας κατά περίπου 50 μονάδες βάσης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS