ΕΛΠΕ: Πώληση 1.000 κοινών μετοχών από τον κ. Νικόλαο Γεωργούδα

ΕΛΠΕ: Πώληση 1.000 κοινών μετοχών από τον κ. Νικόλαο Γεωργούδα
Την πώληση 1.000 κοινών μετοχών της εταιρείας, από τον κ. Νικόλαο Γεωργούδα, Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας, ανακοίνωσαν τα ΕΛΠΕ
Την πώληση 1.000 κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 8.470 ευρώ, από τον κ. Νικόλαο Γεωργούδα, Διευθυντικό Στέλεχος της εταιρείας, ανακοίνωσαν σήμερα (11/6/2019) τα ΕΛΠΕ.
Ειδικότερα, η Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Νικόλαος Γεωργούδας, Διευθυντικό Στέλεχος, σύμφωνα με την από 10/06/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 06/06/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €8.470.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS