Επιστροφή στην κερδοφορία για την Frigoglass - Στα 2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α' 3μηνο του 2019

Επιστροφή στην κερδοφορία για την Frigoglass - Στα 2 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α' 3μηνο του 2019
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,8%, στα 125,5 εκατ. ερώ, ενώ η άνοδο των EBITDA ανήλθε στο 43,9%, αφού διαμορφώθηκαν στα 18,8 εκατ. ευρώ.
Στα 2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Frigoglass το α' 3μηνο του 2019, έναντι ζημιών 3,6 εκατ. ευρώ, μετά από αρκετά τρίμηνα ζημιών.
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,8%, στα 125,5 εκατ. ερώ, ενώ η άνοδο των EBITDA ανήλθε στο 43,9%, αφού διαμορφώθηκαν στα 18,8 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας η αύξηση των πωλήσεων αντικατοπτρίζει την ισχυρή ζήτηση σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης, καθώς και τη ζήτηση για γυάλινες φιάλες και την αύξηση τιμών στον κλάδο Υαλουργίας.          
Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) ανήλθε σε €29,5 εκατ., μια αύξηση της τάξης του 30,4%.
Το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά περίπου 210 μονάδες βάσης, σε 23,5%, ως αποτέλεσμα της καλύτερης απορρόφησης του σταθερού κόστους, της εξοικονόμησης του κόστους των πρώτων υλών και των συνεχιζόμενων πρωτοβουλιών βελτίωσης της παραγωγικότητας σε όλα τα εργοστάσια επαγγελματικών ψυγείων.
Ένας άλλος παράγοντας ενίσχυσης του μικτού περιθωρίου κέρδους ήταν η αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας και οι πρωτοβουλίες αύξησης των τιμών.  
Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 9,8%, σε €11,1 εκατ., λόγω της αύξησης των σχετιζόμενων με εγγυήσεις δαπανών, απόρροια της αύξησης των πωλήσεων.
Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό των πωλήσεως βελτιώθηκαν κατά περίπου 70 μονάδες βάσης, σε 8,9%, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεων.  
Τα συγκρίσιμα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 40,4%, σε €18,4 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται κατά 230 μονάδες βάσης, σε 14,7%.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε €5,9 εκατ., έναντι €4,9 εκατ. πέρυσι, επηρεασμένα από καθαρές συναλλαγματικές ζημίες λόγω της υπερτίμησης του Νάιρα Νιγηρίας.
Το πρώτο τρίμηνο του 2018, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ενισχύθηκαν από τα κέρδη που επέφερε η υποτίμηση του Νάιρα στις απαιτήσεις που είναι εκφρασμένες σε ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €2,0 εκατ., έναντι καθαρών ζημιών ύψους €3,7 εκατ. πέρυσι.    
Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν αρνητικές, ανερχόμενες σε €12,4 εκατ., έναντι αρνητικών ροών ύψους €3,4 εκατ. πέρυσι.
Η μείωση αυτή αντικατοπτρίζει το εποχιακά υψηλό κεφαλαίο κίνησης λόγω του ισχυρού πρώτου τριμήνου.
Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 8,9%, ανερχόμενο σε €136,1 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποθεμάτων, λόγω της μεγάλης ζήτησης τους επόμενους μήνες, και των εμπορικών απαιτήσεων, λόγω της αύξησης των πωλήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2019.
Συνεπώς, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €244,2 εκατ., έναντι €229,8 εκατ. τον Μαρτίου του 2018. 

Κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2019

Οικονομικά ΑποτελέσματαΠοσά σε χιλιάδες €

Α’ Τρίμηνο 2019

Α’ Τρίμηνο 2018

Διαφορά, %

Πωλήσεις

125.565

105.664

18,8%

Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)1

18.887

13.129

43,9%

Περιθώριο EBITDA, %1

15,0%

12,4%

2,6pp

Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)2

18.428

13.129

40,4%

Συγκρίσιμο Περιθώριο EBITDA, %2

14,7%

12,4%

2,3pp

Λειτουργικά Κέρδη (EBIT)

12.992

8.255

57,4%

Καθαρά Κέρδη

2.030

-3.671

̶

Κεφαλαιακές Δαπάνες1

2.739

3.735

-26,7%Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:
"Το 2019 αποτελεί άλλο ένα έτος που ξεκίνησε δυναμικά για την εταιρεία μας. Αξιοποιώντας την ανοδική πορεία του 2018, πετύχαμε διψήφια αύξηση πωλήσεων και EBITDA στο πρώτο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή αποδεικνύει τη σταθερή μας προσήλωση στη στρατηγική συνεργασία με τις εταιρείες αναψυκτικών και ποτών, μέσω καινοτόμων, ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις της αγοράς και υψηλής ποιότητας επαγγελματικών ψυγείων, καθώς και στις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους.   
Λαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες ώστε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητάς μας και να βελτιώσουμε την κοστολογική μας δομή, εξορθολογίζοντας περαιτέρω την παραγωγική μας βάση. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ενισχύουν τις προσδοκίες μας για αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους το 2019."

Επιχειρηματική Προοπτική
Σε συνέχεια των θετικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου και της συνεχιζόμενης δυναμικής στους πρώτους μήνες του δευτέρου τριμήνου, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του συγκριτικού περιθωρίου κέρδους για δεύτερο συνεχόμενο έτος μετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης. Το 2019, ορισμένες από τις εταιρείες αναψυκτικών, με τις οποίες έχουμε στρατηγική συνεργασία, αξιοποιήσαν νωρίτερα τις ετήσιες κεφαλαιακές δαπάνες τους για επαγγελματικά ψυγεία προκειμένου να επωφεληθούν από τις θετικές τάσεις στις αγορές δραστηριοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, αυξήσαμε την παραγωγή μας ώστε να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας. Στον κλάδο Υαλουργίας, αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων για γυάλινες φιάλες, λόγω των ισχυρών βασικών μεγεθών της αγοράς αναψυκτικών και ποτών, της αύξησης της δυναμικότητας στον τομέα της μπύρας και των νέων προϊόντων των πελατών μας.    
Στον κλάδο Επαγγελματικής Ψύξης, υλοποιούμε πρωτοβουλίες που θα μας επιτρέψουν τη περαιτέρω εξοικονόμηση του κόστους πρώτων υλών, την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και τον εξορθολογισμό της παραγωγικής μας βάσης. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών θα βελτιώσουν το περιθώριο κέρδους στον κλάδο Υαλουργίας για το 2019.
Η εκτίμησή μας για το ύψος των κεφαλαιακών δαπανών, για το σύνολο του έτους, παραμένει στο επίπεδο των €25-30 εκατ.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS