ΕSM για Ελλάδα: Δεν αλλάζει ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως το 2022

ΕSM για Ελλάδα: Δεν αλλάζει ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως το 2022
Σαφές μήνυμα ότι ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως το 2020 δεν αλλάζει, στέλνει ο επικεφαλής του ESM Klaue Regling στην ετήσια έκθεσή του, στην οποία αναφέρεται και στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
Τον Αύγουστο του 2018, η Ελλάδα εξήλθε από το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας μετά από μια δεκαετία προσαρμογής.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η Ελλάδα υλοποίησε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, σημειώνει ο ΕSM.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ελλάδα έλαβε περίπου 290 δισ. ευρώ  και εκτεταμένη ελάφρυνση του χρέους. Προκειμένου να ενισχυθεί το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της Ελλάδας καθώς και να προστατευθεί η μεγάλη έκθεση των ευρωπαίων εταίρων, πρέπει να διατηρηθεί η επιτυχία των σημαντικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος και να συνεχιστούν οι συνετές πολιτικές.
Σύμφωνα  με τον ESM, τα υφιστάμενα τρωτά σημεία της Ελλάδας και οι δύσκολες μεταρρυθμιστικές αποστολές θα απαιτήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα αυστηρότερη εποπτεία, μετά τις προγραμματισμένες από τις άλλες χώρες μετά το πρόγραμμα της ζώνης του ευρώ.
Όσον αφορά τις προκλήσεις μετά την έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα, ο ΕSM τονίζει ότι τα δημόσια οικονομικά πρέπει να παραμείνουν σε ένα βιώσιμο μονοπάτι.
Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί, όπως η μεταρρύθμιση στην αγορά εργασίας και η μείωση της φορολογίας εισοδήματος, σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης πρέπει να διαφυλαχθούν και όχι να αντιστραφούν, προειδοποιεί ο ESM, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην επόμενη ελληνικής κυβέρνηση για τη μείωση του αφορολόγητου.
Σε περίπτωση που δικαστικές αποφάσεις ανατρέψουν τις δομικές μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική επίδραση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις.
Σύμφωνα με τον ESM, οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν 1,9% το 2018 και το χρέος παραμένει εξαιρετικά υψηλό στο 181,1% του ΑΕΠ.
Η Ελλάδα πέτυχε υπεραπόδοση στον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα για ακόμη μία χρονιά γεγονός που οφείλεται, «όχι μόνο στα φορολογικά έσοδα, αλλά και στις χαμηλότερες του προβλεπομένου δημόσιες επενδύσεις».
Σύμφωνα με τον ESM, απαιτούνται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, συμπληρώνοντας τη στρατηγική ανάπτυξης της χώρας.
Αυτές περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις για να καταστεί το οικονομικό περιβάλλον πιο φιλικό προς τις επιχειρήσεις, να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση νομικών προβλημάτων, να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των κρατικών επιχειρήσεων.
Αυτές οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την ιδιωτικοποίηση και τη βελτιωμένη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, είναι κρίσιμες για την προσέλκυση ξένων και εγχώριων επενδύσεων και την ενίσχυση της μελλοντικής ανάπτυξης.
Επιπλέον, πρέπει να στηρίξει τις τράπεζες σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και ένα βελτιωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα συμβάλει στην ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να κάνουν την οικονομία και να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη ευπάθειας του ESM, τα ευάλωτα σημεία της Ελλάδας έχουν μειωθεί σημαντικά από το 2009, όταν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ξεπέρασε το 12% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό έλλειμμα το 15% του ΑΕΠ".
"Κατά τα έτη προσαρμογής, η Ελλάδα κατεύθυνε την οικονομία της σε ασφαλέστερα ύδατα βελτιώνοντας το δημοσιονομικό και εξωτερικό ισοζύγιο, μειώνοντας το κόστος εργασίας και καθιστώντας τον τραπεζικό τομέα πιο ανθεκτικό", σημειώνει.

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό χρέος, η έκθεση σημειώνει: "η Ελλάδα έτυχε σημαντικής ελάφρυνσης του χρέους τόσο από ιδιώτες πιστωτές το 2012 όσο και από τον επίσημο τομέα το 2011, το 2012, το 2016 και, λίγο πριν το τέλος του τρίτου προγράμματος, τον Ιούνιο του 2018.
Όλα αυτά τα μέτρα βελτίωσαν τη δυναμική του χρέους". "Το χρέος της Ελλάδας αναμένεται να παραμείνει σε φθίνουσα πορεία, με ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης κάτω του 15% του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα και κάτω από το όριο του 20% μακροπρόθεσμα στο βασικό σενάριο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι δεσμεύθηκαν επίσης να παράσχουν πρόσθετα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους το 2032, εάν χρειαστεί και υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ", αναφέρει επίσης η έκθεση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS