Κίνδυνος παραπομπής της Ελλάδας από τους χειρισμούς της ΡΑΕ ως προς τα τέλη χρήσης δικτύου φυσικού αερίου

Κίνδυνος παραπομπής της Ελλάδας από τους χειρισμούς της ΡΑΕ ως προς τα τέλη χρήσης δικτύου φυσικού αερίου
Σε περίπτωση που η ΡΑΕ προβεί σε συμψηφισμό τελών, ενδεχομένως να ενεργοποιήσει την καταγγελία της ΕΒΙΚΕΝ και να ξεκινήσει διαδικασία infringement (παράβασης) εναντίον της Ελλάδας

Σαφή κίνδυνο να εκκινήσει η Κομισιόν διαδικασίες παράβασης (infringement) της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να προχωρήσει στην επιβολή προστίμων σε βάρος της Ελλάδας ενέχουν οι χειρισμοί της ΡΑΕ στην υπόθεση των τελών χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.  
Μια υπόθεση που έχει μάλλον περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο, της τάξης των 2 εκατ. ευρώ και αφορά επιπλέον χρεώσεις που έχουν επιβληθεί από την εταιρία διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου της Στερεάς Ελλάδας ΔΕΔΑ, σε βιομηχανίες της περιοχής.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΔΑ είναι θυγατρική της ΔΕΠΑ και επικεφαλής της είναι ο άλλοτε στενός συνεργάτης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, Σταύρος Ραπτόπουλος, ο οποίος θεωρείται ισχυρός παράγοντας του κομματικού μηχανισμού του κυβερνώντος κόμματος.   
Η όλη υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2015 και στο νόμο εφαρμογής του 3ου Μνημονίου.
Συγκεκριμένα, με το νόμο αυτό ορίστηκε προσωρινό τέλος χρήσης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου ύψους 4 ευρώ/MWh.
Το τέλος αυτό ίσχυσε και πληρώθηκε από τις βιομηχανίες για 16 μήνες έως ότου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ασκήσει την αποκλειστική αρμοδιότητα της να εκδώσει τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου.
Αυτό έγινε το Νοέμβριο του 2016 και τα τιμολόγια ίσχυσαν από την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Ωστόσο τα τιμολόγια που εξέδωσε η ΡΑΕ ήταν κατά πολύ φθηνότερα από τα προσωρινά τιμολόγια που είχαν ψηφιστεί με νόμο του 2015.

Μάλιστα στην περίπτωση της Κεντρικής Ελλάδας, περιοχής ευθύνης της ΔΕΔΑ, ήταν σχεδόν το μισό ή ακόμη και το 1/3 της τιμής του προσωρινού τιμολόγιο.
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι τον Ιούνιο του 2016, η ΕΒΙΚΕΝ λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση των οριστικών τιμολογίων, είχε υποβάλει επίσημη καταγγελία στην ΕΕ για την επιβολή του προσωρινού τέλους διανομής του δικτύου φυσικού αερίου, το οποίο τελικώς εφαρμόστηκε για 16 μήνες, ανεξαρτήτως  προφίλ κατανάλωσης και με νόμο, ενώ ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα της ΡΑΕ.
Τον Νοέμβριο του 2016 αμέσως μετά την έγκριση από τη ΡΑΕ των οριστικών τιμολογίων, η ΕΒΙΚΕΝ ζήτησε με επιστολή της από τη ΡΑΕ να ασκήσει την αρμοδιότητα της και να κάνει συμψηφισμό.

Κωλυσιεργία και… απορίες από τη ΡΑΕ

Έκτοτε και μέχρι πρόσφατα βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΡΑΕ μια διαδικασία κωλυσιεργίας με την υποβολή αλλεπάλληλων ερωτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Επιτροπής.
Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ έθεσε υπόψη της ΕΕ το θέμα ζητώντας με πολλαπλές επιστολές την θέση της Επιτροπής αναφορικά με τα εξής:
•    Εάν έχει την αρμοδιότητα να παρέμβει και να διορθώσει την επίπτωση από το προσωρινό τιμολόγιο αφού ήταν ο νομοθέτης που είχε επιβάλλει το προσωρινό τέλος των 4 ευρώ/MWh
•    Εάν η ύπαρξη καθεστώτος παρέκκλισης την εμπόδιζε να προβεί στην άσκηση της αρμοδιότητας της
•    Εάν στην περιοχή Στερεάς Ελλάδας (ΔΕΔΑ), όπου δεν υπήρχε καθεστώς παρέκκλισης θα μπορούσε να προβεί σε διόρθωση από το 2011. Το ερώτημα αυτό υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2019 και ζητούσε να της διευκρινιστεί εάν η εφαρμοζόμενη χρέωση πριν τον Αύγουστο του 2015 μπορεί να θεωρηθεί ως προσωρινή.
Όλες αυτές οι ερωτήσεις απαντήθηκαν από την DG Energy διεξοδικά και εμπεριστατωμένα με μια κεντρική ιδέα ότι η ΡΑΕ έχει την αρμοδιότητα και μπορεί να την ασκήσει.
Μάλιστα στο τελευταίο ερώτημα της ΡΑΕ η Επιτροπή απάντησε ότι η τιμολόγηση πριν τον Αύγουστο του 2015 δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινή.
Έτσι φθάνουμε στο σήμερα και εάν η ΡΑΕ προχωρήσει σε συμψηφισμό για την περίοδο πριν το 2015 για την Στερεά Ελλάδα, παρά την εκπεφρασμένη γνώμη της Επιτροπής, στην ουσία θα ματαιώσει την πρακτική αποτελεσματικότητα της σχετικής οδηγίας, γεγονός που θα αναγκάσει την Επιτροπή να ενεργοποιήσει την καταγγελία της ΕΒΙΚΕΝ και να ξεκινήσει διαδικασία infringement (παράβασης) εναντίον της Ελλάδας.
Οι χειρισμοί από την πλευρά της ΡΑΕ και η προσπάθεια να γίνει συμψηφισμός για την περίοδο πριν το 2015 πιθανώς να στοχεύουν στο να μην κληθεί να επιστρέψει χρήματα προς τις βιομηχανίες η ΔΕΔΑ.

Ωστόσο ο κίνδυνος επιβολής προστίμων σε βάρος της χώρας είναι μεγάλος, πολύ μεγαλύτερος από τα περίπου 2 εκατ. ευρώ που πιθανώς θα κληθεί να επιστρέψει η ΔΕΔΑ.

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS