Ανακλήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών ο διαγωνισμός για το Άκτιο - Αμβρακία - Ασαφές αν θα γίνει προσφυγή

Ανακλήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών ο διαγωνισμός για το Άκτιο - Αμβρακία - Ασαφές αν θα γίνει προσφυγή
Άγνωστο παραμένει αν θα ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης ακύρωσης του διαγωνισμού από το Υπουργείο Υποδομών.
Σε ανάκληση του διαγωνισμού για το έργο Άκτιο - Αμβρακία προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών, όπου προσωρινός ανάδοχος είχε αναδειχτεί η ΤΕΡΝΑ - Άκτωρ ωστόσο εναντίον της κοινοπραξίας είχε στραφεί η Ιταλική GDInfrastrutture, η οποία είχε έρθει δεύτερη σε κατάταξη στο διαγωνισμό.
Η κατασκευαστική εταιρεία είχε προσφύγει στο ΣτΕ για να εμποδίσει την υπογραφή της σύμβασης αφού προηγουμένως είχε καταφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία όμως απέρριψε την προσφυγή της.
Στην απόφαση του Υπουργείου Υποδομών αναφέρεται ότι η ανάκληση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται κατ`εφαρμογή της υπ`αρίθμ.40/2019 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ο οδικός άξονας Άκτιο - Αμβρακία, μήκους 48,5 χιλιομέτρων, παραμένει ημιτελής από το 2010 και όπως ανέφερε το Υπουργείο, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της παθογένειας με τα οποία κληροδότησαν τα δημόσια έργα της χώρας οι πολιτικές δυνάμεις που διαχειρίστηκαν την τύχη τους: πλασματικά χρονοδιαγράμματα, αστόχαστο προγραμματισμό, ασαφείς και χαώδεις προϋποθέσεις κατασκευής, ανύπαρκτες απαλλοτριώσεις μεγάλα γεωτεχνικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίστηκαν.
Στοιχεία που καταδεικνύουν την έλλειψη ωριμότητας που είχε τότε το έργο για να δημοπρατηθεί και φυσικά για να υλοποιηθεί» αναφέρεται.
Παράγοντες, που -όπως σημειώνεται από το υπουργείο- ενέταξαν και το συγκεκριμένο έργο στον μακρύ κατάλογο με τα τελματωμένα και ανολοκλήρωτα έργα που άφησαν κληρονομιά οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
«Η κατασκευή της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον δυτικό άξονα Βορρά - Νότου ανατέθηκε το 2010.
Τα έργα βάλτωσαν εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων και της έλλειψης βασικών μελετών. Μάλιστα, το έργο δημοπρατήθηκε τότε χωρίς το σύνολο των απαιτούμενων οριστικών και εγκεκριμένων μελετών αλλά μόνο με προμελέτες, που και αυτές ήταν ελλιπέστατες».
Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης εργολαβίας ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ με ΦΠΑ.
Το αντικείμενο του έργου, όπως περιγράφεται στο κείμενο της προκήρυξης, είναι η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της Πράξης «Κατασκευή Οδικής Σύνδεσης της Περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά-Νότου», που δεν ολοκληρώθηκαν στα πλαίσια των αρχικών συμβάσεων.
Η σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου είναι προφανής.
Ο οδικός άξονας Άκτιο - Αμβρακία αποτελεί στην ουσία τον πρώτο κάθετο άξονα της Ιόνιας Οδού.
Όπως τονίζεται, θα συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία των περιοχών εκατέρωθεν του Αμβρακικού, ο οποίος επί χρόνια αποτελούσε μία φυσική τομή στη δυτική πλευρά της χώρας και επέτεινε τα χρόνια προβλήματα απομόνωσης της περιοχής.
Η συμβολή της (σσ: αυτής της επικοινωνίας) στην τοπική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική.

www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS