Συγχωνεύει τα τμήματα επιτοκίων και συναλλάγματος η Citigroup

Συγχωνεύει τα τμήματα επιτοκίων και συναλλάγματος η Citigroup
Ο σημερινός επικεφαλής των αγορών συναλλάγματος και των τοπικών αγορών, Nadir Mahmud θα αναλάβει, νέο ρόλο στη στρατηγική της περιοχής EMEA της Citigroup
Τα τμήματα επιτοκίων και συναλλάγματος θα συγχωνευθούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Citigroup προς τους εργαζόμενος, με στόχο να μειωθεί το κόστος λειτουργίας.
Ο σημερινός επικεφαλής των αγορών συναλλάγματος και των τοπικών αγορών, Nadir Mahmud θα αναλάβει, επίσης, νέο ρόλο στη στρατηγική της περιοχής EMEA.
"Πιστεύουμε ότι αυτό το βελτιωμένο μοντέλο λειτουργίας θα οδηγήσει σε καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση κινδύνου και κερδοφορία", ανέφερε το σημείωμα, της διοίκησης

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS