Ναυτεμπορική: Δεν έχουμε καμία πληροφορία για αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης

Ναυτεμπορική: Δεν έχουμε καμία πληροφορία για αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης
Τι απαντά η εταιρεία σε δημοσίευμα του bankingnews.gr
Καμία πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκειμένου να ενταχθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία δεν έχει λάβει η εταιρεία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, απαντώντας σε δημοσίευμα του bankingnews.gr για το εν λόγω ζήτημα.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι: Αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με την κατάθεση αίτησης για την υπαγωγή της εταιρίας «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία, η εταιρία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει τα ακόλουθα, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού:

- Η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση μέχρι και σήμερα αιτήσεως με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 ν. 4307/2014. Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 2 του ν. 4307/2014, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται μόνον από πιστωτές, ήτοι χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης  και κοινοποιείται στην επιχείρηση δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την δικάσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 4 ν. 4307/2014.
- Ομοίως η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση αιτήσεως για την λήψη προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 3 ν. 4307/2014.
- Η Εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να πληροφορηθεί το συντομότερο δυνατό εάν έχουν υποβληθεί οι ως άνω αιτήσεις,ώστε ναενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό.

Το bankingnews.gr είχε αναφέρει οτι:

Αίτηση από τη Eurobank για υπαγωγή σε ειδική διαχείριση της «Ναυτεμπορικής»

Αίτηση για υπαγωγή σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία της εφημερίδας Ναυτεμπορική κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες η Eurobank.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες κατατέθηκε και αίτηση προληπτικών μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία από τους πιστωτές.
H Eurobank είχε προηγουμένως καταγγείλει τα δάνεια της εταιρίας τα οποία υπερβαίνουν τα 6 εκατ. ευρώ χωρίς τους τόκους ενώ ταυτόχρονα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS