Απίστευτο και όμως ελληνικό - Ο ορκωτός ελεγκτής που είχε μοναδικό πελάτη την… Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Απίστευτο και όμως ελληνικό - Ο ορκωτός ελεγκτής που είχε μοναδικό πελάτη την… Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Άρον σπεύδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αλλάξει τον ορκωτό της χρήσης 2018 μετά την αφαίρεση της άδειάς του
Άρον άρον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σπεύδει να αλλάξει τον ορκωτό ελεγκτή της χρήσης του 2018 καθώς τον έλεγχο είχε αναλάβει ο ορκωτός και κορυφαίο στέλεχος της Διεθνούς Ελεγκτικής του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια από την ΕΛΤΕ.
Δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προχωρήσει σε απλή αλλαγή του ορκωτού ή και της εταιρίας που είχε αναλάβει τον έλεγχο και στην οποία έχει όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες επιβληθεί πρόστιμο από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης.
Εν τω μεταξύ σε ότι αφορά στο γεγονός ότι δεν αναρτήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις κορυφαίο στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε επικοινωνία του με το bankingnews ισχυρίστηκε ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια, ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Επιτροπής και ότι η μη ανάρτηση στην ιστοσελίδα οφείλεται σε προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί προ μηνών με την λειτουργία της ιστοσελίδας.
Μετά από έρευνα του bankingnews διαπιστώνεται ότι πράγματι οι οικονομικές καταστάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2017 αναρτήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2018 στη διαύγεια και έχουν ελεγχθεί από ορκωτό που ασκεί ατομικά το επάγγελμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήταν ο ένας και μοναδικός του πελάτης για το 2018 στο σκέλος του ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος ορκωτός ασκεί και άλλου είδους παρεμφερείς δραστηριότητες μη ελεγκτικές.
Το 2017 ο συγκεκριμένος ορκωτός είχε μηδέν έσοδα από δραστηριότητα ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS