Οι 4 λόγοι για τους οποίους ασκούνται πιέσεις στη μετοχή της Εθνικής, ΤΧΣ, short, Tier 2

Οι 4 λόγοι για τους οποίους ασκούνται πιέσεις στη μετοχή της Εθνικής, ΤΧΣ, short, Tier 2
Τι θα κρίνει την έκδοση ομολόγου Tier II της Εθνικής
Πιέσεις δέχεται η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας με την κεφαλαιοποίηση να κινείται πέριξ των 2 δισ. ευρώ.
Γιατί όμως πιέζεται ο τίτλος της Εθνικής;
1)Το υψηλό επιτόκιο 9,75% στο οποίο δανείστηκε η τράπεζα Πειραιώς προϊδεάζει ότι το ομολογιακό Tier ΙΙ ύψους 350-500 εκατ. ευρώ θα κινηθεί στο 8% με 8,25%.
Το ελληνικό Δημόσιο στη δεκαετία δανείζεται στο 2,40% και οι ελληνικές τράπεζες μέσω ομολογιακών Tier II δανείζονται με 8%-9,75%, καταδεικνύοντας ότι υπάρχει τεράστιο χάσμα.
2)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι ο βασικός μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας με 40% εμμέσως πλην σαφώς έχει αμφισβητήσει το νέο business plan που παρουσιάστηκε στις 16 Μαΐου στο Λονδίνο
3)Η αντιμετώπιση του ΛΕΠΕΤΕ από τις μονομερείς ενέργειες του Υφυπουργού Εργασίας, Τ. Πετρόπουλου, δημιουργούν ένα βάρος 50 με 55 εκατ. ευρώ ετησίως στην Εθνική.
Όμως το βασικό πρόβλημα εδώ είναι ότι εάν δεν αλλάξει η τροπολογία – νόμος του Πετρόπουλου και η Εθνική υποχρεωθεί λογιστικά να καταγράψει σε παρούσες αξίες τη σωρευτική απώλεια από το ΛΕΠΕΤΕ τότε τα κεφάλαια της Εθνικής εφάπαξ να μειωθούν κατά 250 εκατ. ευρώ.
Μια τέτοια εξέλιξη θα καθιστούσε απαραίτητη την έκδοση ομολογιακού Tier II και όχι απλά μια προαιρετική κεφαλαιακή ενίσχυση.
4)Το hedge fund Marshall επιμένει στην αύξηση των short θέσεων στον τίτλο της Εθνικής Τράπεζας και ήδη κατέχει θέση ανοιχτών πωλήσεων που αντιστοιχούν στο 0,61% του μετοχικού κεφαλαίου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS