Η αγορά των αναψυκτικών βρίσκεται, εκ νέου, στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η αγορά των αναψυκτικών βρίσκεται, εκ νέου, στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Η ολομέλεια της Ανεξάρτητης Αρχής θα κληθεί να διερευνήσει πιθανή παρεμπόδιση - δυσχέρανση έρευνας της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών
Η αγορά των αναψυκτικών βρίσκεται, εκ νέου, στο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Η ολομέλεια της Ανεξάρτητης Αρχής θα κληθεί να διερευνήσει πιθανή παρεμπόδιση - δυσχέρανση έρευνας της γενικής διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην αγορά των μη αλκοολούχων ποτών, για να διαπιστωθεί αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός στην αγορά, βάσει των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει.
Η συνεδρίαση έχει ορισθεί να πραγματοποιηθεί ‪στις 16 Ιουλίου στις 11 το πρωί‬.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, εταιρείες αλλά και φυσικά πρόσωπα φέρονται να εμπλέκονται στην παρεμπόδιση της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά των αναψυκτικών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS