Ικτίνος: Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης από την NBG Securities ΑΕΠΕΥ

Ικτίνος: Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης από την NBG Securities ΑΕΠΕΥ
Έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης από την NBG Securities ΑΕΠΕΥ
Tην έναρξη Ειδικής Διαπραγμάτευσης από την NBG Securities ΑΕΠΕΥ, ανακοίνωσε η Ικτίνος Ελλάς.
Ειδικότερα, η «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή της στις 20 Ιουνίου  2019 ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος της ΕΧΑΕ «NBG Securities ΑΕΠΕΥ» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 24  Ιουνίου 2019.
Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του ΧΑ σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την NBG Securities ΑΕΠΕΥ με τους εξής βασικούς όρους:
1. Η NBG Securities ΑΕΠΕΥ θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ζεύγη εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στην NBG Securities ΑΕΠΕΥ.
2. Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS