Το εναλλακτικό σενάριο για την ΔΕΗ χωρίς πώληση υδροηλεκτρικών – Ισχυρά συμφέροντα στην ενέργεια βλέπει η ΝΔ

Το εναλλακτικό σενάριο για την ΔΕΗ χωρίς πώληση υδροηλεκτρικών – Ισχυρά συμφέροντα στην ενέργεια βλέπει η ΝΔ
Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι λοιπόν πέραν από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων....για την ΔΕΗ
Και ενώ η ΔΕΗ παραμένει στο επίκεντρο λόγω των δυσμενών αποτελεσμάτων που υποδηλώνουν σοβαρό πρόβλημα στον ισολογισμό της εταιρίας, κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια για το μέλλον της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
Ένα σχέδιο προκρίνει την αύξηση της περιμέτρου στην πώληση assets και ουσιαστικά για να πωληθούν οι λιγνιτικές μονάδες που είναι το βάρος της ΔΕΗ να ενσωματωθούν και 2-3 υδροηλεκτρικές μονάδες και να πωληθούν π.χ. 600-700 εκατ ευρώ.
Μέσω της πώλησης υδροηλεκτρικών και λιγνιτικών μονάδων, της τιτλοποίησης και εντατικοποίησης των εσόδων από τα ανεξόφλητα που αυξάνονται και βεβαίως της αναδιάρθρωσης των δανείων θα μπορούσαν να βρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια.
Όμως δεν φαίνεται να συμμερίζονται οι έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια αυτή την άποψη.
Αύξηση της περιμέτρου των assets που θα πωληθούν μεταφράζεται σε αύξηση των τιμημάτων 600 με 700 εκατ και ταυτόχρονα υποχρεωτικά είσοδο διεθνών επενδυτών στην αγορά με τις ελληνικές εταιρίες μάλλον σε ρόλο δευτεραγωνιστή.
Π.χ. εάν έρθει στην Ελλάδα η γαλλική EDF ο έλληνας συνεργάτης θα είναι δευτεραγωνιστής.
Στην ΝΔ βλέπουν ισχυρά συμφέροντα στην ενέργεια και εμπόδια…
Ποια είναι όμως η βέλτιστη λύση για την ΔΕΗ;
Θεσμικός παράγοντας που παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα στην ΔΕΗ αναφέρει ότι πρέπει να ακολουθηθεί άλλος δρόμος.
1) Να αναζητηθεί θεσμικός επενδυτής που θα αποκτήσει το 20% της ΔΕΗ υπό τις εξής βασικές αιρέσεις.
2)Να υπάρξει επαναξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής με μειώσεις στους ενήμερους καταναλωτές και αυξήσεις σε όσους καθυστερούν με κριτήρια όμως ώστε να αποτρέπονται κοινωνικά άδικες ενέργειες
3) Να υπάρξει αναδιάρθρωση δανείων με κάποιας κλίμακας haircut από τις τράπεζες.
Έτσι όπως είναι ο δανεισμός που φθάνει τα 3-4 δισεκ. μαζί με τους διεθνείς θεσμικούς δανειστές συν τα ληξιπρόθεσμα το συνολικό βάρος για την ΔΕΗ προσεγγίζει τα 7 δισεκ.
4)Αλλαγή στρατηγικής στις μονάδες.
Να μην πωληθούν οι υδροηλεκτρικές μονάδες που είναι το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ και να μην πωληθούν ούτε οι λιγνιτικές αλλά να γίνουν επενδύσεις και να μετατραπούν από λιγνιτικές σε φυσικό αέριο.
5)Να ακολουθηθεί μια συνετή στρατηγική στην διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ήδη από την διαχείριση που γίνεται έχουν συγκεντρωθεί περί τα 400 εκατ ευρώ εξέλιξη ενθαρρυντική για αυτή την κλίμακα των οφειλών.
Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι λοιπόν πέραν από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS