Lamda Development: Η κυβέρνηση ευθύνεται για την καθυστέρηση του έργου στο Ελληνικό

Lamda Development: Η κυβέρνηση ευθύνεται για την καθυστέρηση του έργου στο Ελληνικό
Οι δύο μεγάλες εκκρεμότητες και τα παιγνίδια με την άδεια του Καζίνο
Το μπαλάκι των ευθυνών στην κυβέρνηση σχετικά με την καθυστέρηση της έναρξης της επένδυσης στο Ελληνικό, έριξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Development, Oδ. Αθανασίου.
Αποποιούμενος τυχόν ευθύνες της εταιρείας, ο κ. Αθανασίου, τόνισε χτες ότι η Lamda Development έχει αποστείλει στους αρμόδιους δημόσιους φορείς την Περιβαλλοντική Μελέτη στις 18.2.19, το σχέδιο οργάνωσης του πάρκου στις 5.2.19, τις μελέτες για τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που θα συναφθεί για το καζίνο στις 15.2.19.
«Η Lamda Development έχει ολοκληρώσει όλες τις συμβατικές ενέργειες στις οποίες υποχρεούται και εναπόκειται στην ευθύνη των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών να προχωρήσουν τη διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσει το έργο στο Ελληνικό.»
Να σημειωθεί ότι δύο είναι οι σημαντικές εκκρεμότητες για το Ελληνικό, εκτός από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την άδεια καζίνο.
Η πρώτη είναι η παράδοση του Ακινήτου ελεύθερου.
Ουσιαστικά πρόκειται για την ωρίμανση της πραγματικής κατάστασης του Ακινήτου.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού στο Ακίνητο στεγάζονταν, εξήντα εννέα (69) διαφορετικοί φορείς, από τους οποίους σαράντα τέσσερις (44) ήταν του δημοσίου τομέα και είκοσι πέντε (25) του ιδιωτικού.
Μάλιστα κάποιοι απ’ αυτούς είχαν καταλάβει τους χώρους, στους οποίους βρίσκονταν, αυθαίρετα.
Είναι προφανές ότι ανυπαρξία ρύθμισης της συγκεκριμένης κατάστασης θα οδηγούσε σε ουσιαστική αδυναμία υλοποίησης της ανάπτυξης.
H δεύτερη είναι η δικαστική ωρίμανση του Ακινήτου. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που εμφανίζονται σε όλα τα μεγάλα έργα είναι οι δικαστικές εκκρεμότητες που τα ακολουθούν πολλές φορές για χρόνια.
Οι εκκρεμότητες αυτές είτε καθυστερούν σημαντικά την ολοκλήρωση των έργων είτε εμποδίζουν την προσέλκυση αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω του κινδύνου που συνεπάγονται.
Για το λόγο αυτό, ήδη από το Διαγωνισμό είχε προβλεφθεί ότι πριν την έναρξη του Έργου θα πρέπει: Να έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας απορριπτικές αποφάσεις επί συγκεκριμένων αιτήσεων ακύρωσης, που εκκρεμούσαν κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού και στρέφονταν κατά των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων που οδήγησαν στην διενέργεια του Διαγωνισμού και να μην υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις ακύρωσης οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις των παρ. 3-5 πιο πάνω.

«Τα παιχνίδια με το Καζίνο»

Ευθύνες στη Lamda Development S.A επιρρίπτει η Επιτροπή Υπεράσπισης του Ελληνικού εκτιμώντας ότι «δεν φαίνεται διατεθειμένη να διαθέσει ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση του έργου, αλλά μάλλον σκοπεύει να ενοικιάσει σε άλλες επιμέρους τμήματα αποκομίζοντας τεράστια κέρδη».
«Το καζίνο καθυστερεί γιατί η Lamda ζητά υπέρογκα ποσά για την ενοικίαση του χώρου», λέει η Επιτροπή, αναφερόμενη στην 30ετή παραχώρηση τμήματος της έκτασης του παλιού αεροδρομίου, επιφάνειας 600 στρεμμάτων, στην οποία θα κατασκευαστούν καζίνο, ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Εχει προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, που προβλέπει καταβολή τιμήματος προς το κράτος και τους επενδυτές.
Το ετήσιο τίμημα έχει οριστεί στα 15 εκατ. ευρώ, που θα διαμορφωθεί μετά από διαπραγματεύσεις στις οποίες τον τελικό λόγο έχει η Lamda.
Η τελευταία διεκδικεί ενοίκιο 21 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προσφέρουν 7 εκατ. ευρώ.
«Απ’ ό,τι φαίνεται, η Lamda δεν φαίνεται διατεθειμένη να διαθέσει ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση του έργου, αλλά μάλλον σκοπεύει να ενοικιάσει σε άλλους επιμέρους τμήματα, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη», επισημαίνει η Επιτροπή.
Σε σχέση με τις τρεις υπουργικές αποφάσεις που εκκρεμούν, η Επιτροπή αναφέρει ότι ρυθμίζουν πολεοδομικά θέματα και για να υπογραφούν χρειάζεται να προηγηθεί η έγκριση των μελετών από τους κατά νόμο αρμόδιους φορείς και ζητά από τον πρόεδρο της Ν.Δ. να διευκρινίσει αν θα τηρήσει τη νόμιμη διαδικασία, η οποία φυσικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στην «πρώτη εβδομάδα».
Επιπλέον, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη προσφυγές για το ζήτημα της παροχής κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επενδυτικού σχήματος που θα συνιστούν ευνοϊκή μεταχείριση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, το ζήτημα της παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας που επιβάλλει εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικής εκτίμησης πριν από την ψήφιση του νόμου 4062 το 2012 και το ζήτημα για τον δασικό χαρακτήρα 586,8 στρεμμάτων, που έχουν εντοπιστεί από δασολόγους.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS