Degussa (Γερμανικός όμιλος): H EKT καταστρατηγεί την ελεύθερη αγορά, λάθος τα επιτόκια και το QE

Degussa (Γερμανικός όμιλος): H EKT καταστρατηγεί την ελεύθερη αγορά, λάθος τα επιτόκια και το QE
Η απώλεια της ελεύθερης αγοράς – αυτό συμβαίνει όταν τα επιτόκια της αγοράς ωθούνται προς το μηδέν ή σε αρνητικό έδαφος - θα ήταν ένα πολύ μεγάλο τίμημα που θα πληρώσουν οι άνθρωποι για την υπεράσπιση του ευρώ.
Η ΕΚΤ έχει επιτεθεί στις αγορές αναφέρει η Degussa ένας επενδυτικός όμιλος που ανήκει στον γερμανικό επιχειρηματικό όμιλο Evonik Industries.
Από το Μάρτιο του 2016, το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EΚΤ) είναι μηδενικό και από τον Ιούνιο του 2014 το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ βρίσκεται σε αρνητικά, επίπεδα στο -0,40%
Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ ουσιαστικά λαμβάνουν πλέον μηδενική χρηματοδότηση από την ΕΚΤ ενώ χρεώνονται τα πλεονασματικά αποθεματικά τους στην ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα.
Η άνευ προηγουμένου μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ από την κρίση 2008/2009 συνοδεύτηκε από ένα τεράστιο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (μέσω του οποίου η βασική προσφορά χρήματος αυξήθηκε κατά σχεδόν 2,8 τρισεκατομμύρια ευρώ) και οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ προσέφεραν νέα δάνεια με τα ευνοϊκότερα επιτόκια.
Στις 18 Ιουνίου 2019, ο πρόεδρος της ΕΚΤ Mario Draghi δήλωσε ότι ένας νέος γύρος νομισματικής χαλάρωσης βρίσκεται προ των πυλών.
Ενόψει και της στάσης της αμερικανικής ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας FED που μπορεί να οδηγήσει σε νέα χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι πιθανό να προχωρήσει σε νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Οι Κεϋνσιανοί είναι σίγουρα έτοιμοι να χειροκροτήσουν.
Θεωρούν ότι με τη μείωση των επιτοκίων, τα οποία θα μπορούσαν να μειωθούν σε αρνητικά – το βασικό επιτόκιο παρέμβασης - θα ανακάμψουν οι οικονομίες της ζώνης του ευρώ, ωφελώντας την παραγωγή και την απασχόληση.
Αυτό, ωστόσο, είναι μεγάλο λάθος.
olleit1_1_0.png
Η σωστή κατανόηση του φαινομένου των επιτοκίων αποκαλύπτει ότι η προσπάθεια της ΕΚΤ να διαμορφώσει τα επιτόκια της αγοράς στα χαμηλότερα επίπεδα και τελικά σε αρνητικό έδαφος είναι εξαιρετικά καταστροφική από οικονομική άποψη.
Τα επιτόκια πλέον βρίσκονται σε πλήρη δυσαρμονία μεταξύ των πραγματικών δυνατοτήτων των οικονομιών και των διοικητικά καθορισμένων επιτοκίων.
Το τεχνητά μειωμένο επιτόκιο της αγοράς προκαλεί έκρηξη, αλλά μόνο επειδή νοθεύει την κατανάλωση και τις επενδύσεις.
Αλλά αυτό αποτελεί στρέβλωση που θα εξαντλήσει γρήγορα τις οικονομίες και η επίδραση των επιτοκίων γρήγορα θα περιοριστεί.
Η ΕΚΤ φαίνεται ότι προτίθεται να οδηγήσει τις αποδόσεις σε όλα τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ στο μηδέν ή σε αρνητικά επιτόκια.
Ήδη σε Γερμανία, Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες τα επιτόκια των ομολόγων βρίσκονται σε αρνητικό έδαφος.
Με άλλα λόγια: η ΕΚΤ φαίνεται έτοιμη να τονώσει και αναβαθμίσει  τις κεφαλαιαγορές για να δώσει στις κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ την ευκαιρία να χρηματοδοτήσουν τους εαυτούς τους με αρνητικές αποδόσεις.
Η «πραγματικότητα της νέας αγοράς στη ζώνη του ευρώ» είναι ότι οι δανειστές πληρώνουν τους δανειζόμενους.
Η σωστή θεωρία επιτοκίων μας πληροφορεί ότι η πολιτική της ΕΚΤ είναι στην πραγματικότητα μια άμεση επίθεση σε ότι έχει απομείνει από το οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς.
Για να το κατανοήσουμε αυτό, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η προτίμηση των ανθρώπων για το χρόνο είναι πάντα και παντού θετική, ότι δεν μπορεί ο χρόνος να μηδενιστεί, ούτε να γίνει αρνητικός.
Η αποτίμηση σε παρούσες αξίες μιας μελλοντικής αξίας είναι πολύ διαδομένος μηχανισμός στις ελεύθερες αγορές.
Ο καθορισμός της αξίας αυτής προσδιορίζεται από το επιτόκιο.
Πρόκειται για την έκπτωση αξίας που θα υποστούν τα assets μελλοντικά έναντι των σημερινών αποτιμήσεων.
Όλα αυτά αποτελούν λογική αναγκαιότητα.
Εάν η ΕΚΤ ωθήσει όλα τα επιτόκια της αγοράς και τελικά όλες τις αποδόσεις στο μηδέν ή ακόμη χαμηλότερα σε αρνητικό έδαφος, τότε θα χαθεί η έννοια αποτίμηση σε παρούσες αξίες.
Αυτό θα σήμαινε ότι οι άνθρωποι θα σταματούσαν να εξοικονομούν και να επενδύουν, θα κατανάλωναν το εισόδημά τους εξ ολοκλήρου.
Η ΕΚΤ πιθανότατα θα εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για να μειώσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ.
Μπορεί επίσης να επαναλάβει τις αγορές εταιρικού χρέους και να αντικαταστήσει τη χρηματοδότηση της κεφαλαιαγοράς με άμεσες πιστωτικές διευκολύνσεις στις τράπεζες (μέσω των "TLTROs"). Καθώς οι αποδόσεις πέφτουν, οι επενδυτές θα αναζητούν όλο και περισσότερο απόδοση.
Θα αυξήσουν τις τιμές, για παράδειγμα, στις μετοχές, στα ακίνητα, συμπιέζοντας έτσι τις μελλοντικές αποδόσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
Οι μελλοντικές αξίες θα καταγραφούν στην παρούσα φάση για να εναρμονιστούν με τα τεχνητά κατασκευασμένα επιτόκια της ΕΚΤ.
Η ακραία στρέβλωση είναι η καταστροφή όλων των θετικών αποδόσεων και αυτό θα σήμαινε το τέλος της ελεύθερης αγοράς όπως το γνωρίζουμε σήμερα.
Η υγιής οικονομική θεωρία μας επιβεβαιώνει ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ εργάζεται προς κακό σκοπό.
Επίσης δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να εγκαταλείψει την καταστροφική πολιτική της σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η απώλεια της ελεύθερης αγοράς – αυτό συμβαίνει όταν τα επιτόκια της αγοράς ωθούνται προς το μηδέν ή σε αρνητικό έδαφος - θα ήταν ένα πολύ μεγάλο τίμημα που θα πληρώσουν οι άνθρωποι για την υπεράσπιση του ευρώ.
Είναι πλέον καιρός να υποστηρίξουμε όσους επιθυμούν πραγματικά να διατηρήσουν το σύστημα της ελεύθερης αγοράς και, συνεπώς, την ατομική ελευθερία στην Ευρώπη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS