Τα αρνητικά επιτόκια της ΕΚΤ και η ποσοτική χαλάρωση έπληξαν τις τράπεζες και δημιούργησαν εταιρίες zombie – Είναι παγίδα

Τα αρνητικά επιτόκια της ΕΚΤ και η ποσοτική χαλάρωση έπληξαν τις τράπεζες και δημιούργησαν εταιρίες zombie – Είναι παγίδα
Πλέον ούτε η ΕΚΤ, ούτε η FED δεν μπορούν να ξεφύγουν από την παγίδα στην οποία έχουν εγκλωβιστεί και ονομάζεται νομισματική πολιτική και ποσοτική χαλάρωση.
Τα αρνητικά επιτόκια έχουν καταστρέψει τις τράπεζες, αλλά αυτό δεν είναι το χειρότερο αποτέλεσμα.
Διάφορα μέλη της ΕΚΤ αναφέρουν ότι οι επιδράσεις της νομισματικής πολιτικής στην κερδοφορία των τραπεζών είναι «σε γενικές γραμμές ουδέτερες».
Πολλοί επίσης αναφέρουν ότι οι τράπεζες δανείζουν περισσότερα με αρνητικό επιτόκιο.
Παρά την προπαγάνδα τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι τράπεζες δεν έχουν κερδίσει αντιθέτως έχουν χάσει από τα αρνητικά επιτόκια καταθέσεων της ΕΚΤ.
Λόγω της νομισματικής πολιτικής σημειώνεται κατάρρευση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου ενώ καταγράφεται και αρνητική επίδραση στην απόδοση των κεφαλαίων.
Αναλύοντας τα στοιχεία μεταξύ 2014 και 2018 στην Ευρώπη δηλαδή κατά την διάρκεια των αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων και της ποσοτικής χαλάρωσης έχουν συμβεί τα εξής.
-Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 29% κατά μέσο όρο από την έναρξη της ποσοτικής χαλάρωσης
 -Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 12,3%
-Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν συγκρατημένη και το ποσοστό παραμένει υψηλό, στο 3,3% των συνολικών τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων, σημαντική διαφορά σε σύγκριση με άλλες οικονομίες (στις ΗΠΑ τα NPLs είναι 1,1%).
Να σημειωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών της ευρωζώνης είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με το ΑΕΠ συγκριτικά με άλλες οικονομίες.
-Οι χώρες που συμμετείχαν στα προγράμματα αγοράς κρατικών ομολόγων και εταιρικών ομολόγων της ΕΚΤ ήταν οι χώρες και εταιρίες με ελλειμματικές δαπάνες που εγκατέλειψαν οποιαδήποτε διαρθρωτική μεταρρύθμιση, καθώς μειώθηκε το κόστος δανεισμού, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες στη Γερμανία και άλλοι.
Η ποσοτική χαλάρωση αύξηση τις zombie εταιρίες οι εταιρίες που συνεχίζουν να υπάρχουν λόγω της ΕΚΤ.
Οι κίνδυνοι αυξάνονται αλλά η ΕΚΤ και συνολικά οι κεντρικές τράπεζες αγνοούν επιδεικτικά τους κινδύνους.
 Η ΕΚΤ επικαλείται την άμεση συσχέτιση μεταξύ των αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων και του δανεισμού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος απεριόριστης αναχρηματοδότησης των δανείων ζόμπι και ο υψηλότερος κίνδυνος χαμηλών αποδόσεων.
Οι εταιρείες zpmbie αυξήθηκαν εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων και η ίδια η ΕΚΤ αναγνωρίζει αυτό το φαινόμενο.
Είναι επίσης ανησυχητικό το γεγονός ότι η ΕΚΤ δεν βλέπει κανένα πρόβλημα όταν εταιρείες υψηλής αποδόσεως  άρα και υψηλού ρίσκου δανείζονται με spread 360 μονάδων βάσης ή όταν δημιουργούνται φούσκες.
Η ΕΚΤ είναι προφανές ότι γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει εάν αποσυρθεί σήμερα όλος αυτός ο σχεδιασμός των αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων και της ποσοτικής χαλάρωσης οι αγορές θα καταρρεύσουν.
Αυτό θα συμβεί γιατί η ΕΚΤ έχει παρέμβει ξεκάθαρα στις ελεύθερες αγορές.
Για τον λόγο αυτό συντηρεί την ποσοτική χαλάρωση καθώς είναι παγιδευμένη στην ίδια της την πολιτική.
Η απόδειξη ότι οι αγορές θα καταρρεύσουν είναι η FED όταν ξεκίνησε τις αυξήσεις των επιτοκίων και της απόσυρσης της ποσοτικής χαλάρωσης.
Η Wall Street δέχθηκε ισχυρούς κλυδωνισμούς.
Πλέον ούτε η ΕΚΤ, ούτε η FED δεν μπορούν να ξεφύγουν από την παγίδα στην οποία έχουν εγκλωβιστεί και ονομάζεται νομισματική πολιτική και ποσοτική χαλάρωση.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS