Επεκτείνεται και για τις μικρές επιχειρήσεις η ρύθμιση των 120 δόσεων - Ποιοι όροι ισχύουν για την ένταξη

Επεκτείνεται και για τις μικρές επιχειρήσεις η ρύθμιση των 120 δόσεων - Ποιοι όροι ισχύουν για την ένταξη
Τι αναφέρει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Μία ευνοϊκή ρύθμιση, έστω και προεκλογικά, για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις «έφερε» η κυβέρνηση, μέσω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς τους δίνεται πλέον η δυνατότητα ένταξης στις 120 δόσεις.
Σύμφωνα με την απόφαση στην ευνοϊκή ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες το 2017 είχαν συνολικό τζίρο δύο εκατ. ευρώ.
Πιθανώς η νέα προσπάθεια -πέραν του προεκλογικού της χαρακτηρά- πραγματοποιείται και γιατί εν γένει οι «120 δόσεις» δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη επιτυχία, ούτε μεταξύ των ιδιωτών οφειλετών και κυρίως αυτών που χρωστούν μεγάλα κεφάλαια σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Πρέπει να σημιεωθεί ότι η διάταξη προβλέπει ότι  «επεκτείνεται και για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ακαθάριστα έσοδα έως δύο εκατομμύρια ευρώ, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις των οφειλών τους προς την εφορία, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση».
Η κυβέρνηση αφού διαπίστωσε ότι οι επιχειρήσεις γύρισαν την πλάτη στη νέα ρύθμιση λόγω του περιορισμένου αριθμού δόσεων, έρχεται τώρα  να επεκτείνει τον αριθμό των δόσεων στις 120 δόσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στο αρχικό σχέδιο το οποίο είχε καταθέσει το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή υπήρχε πρόβλεψη για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων σε 18 μηνιαίες δόσεις για τις τακτικές οφειλές (ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ) και 24 δόσεις για τις έκτακτες.
Μετά τις αντιδράσιες τροποποίησε τη διάταξη προς το ευνοϊκότερο ανεβάζοντας τον αριθμό των δόσεων σε 24 και 36 αντίστοιχα  χωρίς όμως και πάλι οι διατάξεις να προσελκύσουν τους επιχειρηματίες.
Μετά την ενεργοποίηση της ΠΝΠ οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατ. ευρώ θα μπορούν να αντιμετωπιστούν έναντι της ρύθμισης όπως και οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα.

Οι όροι που ισχύουν

1. Εάν κατά το φορολογικό έτος 2017 τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες είχαν τζίρο μέχρι 10.000 ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως 120 δόσεις, με την κάθε δόση να μην μπορεί όμως να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

2. Για τζίρο άνω των 10.000 ευρώ ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση με βάση το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής, με την εφαρμογή προοδευτικά κλιμακωτών συντελεστών  από 4% έως 25%:

3.  Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι τρεις περιορισμοί, βάσει των οποίων το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τους παραπάνω υπολογισμούς:

- Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 30 ευρώ
- Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερος των 18
- Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 120.

4. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει πριν από την υπαγωγή της οφειλής του στη ρύθμιση να καταβάλει την οφειλή του σε πλήθος δόσεων μικρότερο κατά 20%-90% από αυτό που προκύπτει με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς, δικαιούται έκπτωσης 15%-90% επί των προσαυξήσεων και των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, θα διαγράφεται το σύνολο των τόκων και των προσαυξήσεων.

5. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 5% ετησίως. Κατ’ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ ανά ΔΟΥ, Ελεγκτικό Κέντρο ή Τελωνείο, που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.
Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS