Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ 2764 Β’ ) η προκήρυξη του νέου καθεστώς της "Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων" του ν.4399/16.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019 και λήξη η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019.
Η σχετική ενέργεια είναι διαθέσιμη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς υπαγωγή στο καθεστώς, σημειώνει το υπουργείο Οικονομίας σε σχετική ανακοίνωση.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS