Intracom: Στις 26 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση

Intracom: Στις 26 Ιουλίου 2019 η Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 26 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom
Στις 26 Ιουλίου 2019 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom, όπως ανακοίνωσε σήμερα (5/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 04/07/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 και ώρα 12.00 στο Β’ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, 3ος όροφος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών
4. Έγκριση των συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 2018 συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018), καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
6. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας
7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισης στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού
8. Διάφορες Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS