ΟΤΕ: Στις 8 Αυγούστου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ 6μηνου 2019

ΟΤΕ: Στις 8 Αυγούστου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων α’ 6μηνου 2019
Στις 8 Αυγούστου 2019 θα δημοσιεύσει ο ΟΤΕ τα οικονομικά του αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2019
Στις 8 Αυγούστου 2019 θα δημοσιεύσει ο ΟΤΕ τα οικονομικά του αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/7/2019) η εταιρεία.
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα του Β΄ τριμήνου και εξαμήνου του 2019, τα οποία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), την Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019 πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Μετά την ως άνω δημοσίευση των αποτελεσμάτων η Διοίκηση της ΟΤΕ Α.Ε. θα διοργανώσει, την ίδια ημέρα, τηλε-συνδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές στις 17:00 (Ελλάδα) /16:00 (Ευρώπη) /15:00 (Ηνωμένο Βασίλειο) /10:00 (Ανατ. ΗΠΑ) για να συζητήσει τα εν λόγω αποτελέσματα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τηλε-συνδιάσκεψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://ote.irwebpage.com/conference_calls/

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS