Υπό την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας... το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών, η Γενική Γραμματεία Διαφθοράς και Επιθεώρηση Εργασίας

Υπό την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας... το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών, η Γενική Γραμματεία Διαφθοράς και Επιθεώρηση Εργασίας
Υπό τη νέα αρχή θα ενταχθούν αρκετές κρίσιμες υπηρεσίες
Στην πλήρη ενοποίηση των Αρχών κάτω από την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας φαίνεται να στοχεύει η κυβέρνηση με το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή υπό τον τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων».
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάτω από την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας θα ενταχθούν όλες οι κρίσιμες όπως το Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, η Γενική Γραμματεία Διαφθοράς και Επιθεώρηση Εργασίας.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία μια υπέρ-Αρχής η οποία θα μπορεί να ελέγχει κάθετα περιπτώσεις διαφθοράς, απάτης ή χειραγώγησης κάθε είδους αγοράς αλλά και του δημοσίου.
Η Αρχή δεν θα έχει ως στόχο μόνο την καταστολή, αλλά κυρίως την πρόληψη και την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς και συνδιαλλαγής.
Θα αναπτύξει πληροφοριακά συστήματα και εργαλεία ελέγχου αξιοποιώντας την πληροφόρηση που προκύπτει από τη συγκέντρωση των υφιστάμενων Ανεξάρτητων Αρχών κάτω από μια ομπρέλα.
Επιπλέον  η νέα αρχή θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει από πλευράς δημοσίου τα πάντα αλλά και κάθε ιδιωτική εταιρεία που κάνει συναλλαγές με το Δημόσιο, και να ασχολείται από μικρές υποθέσεις απάτης και δωροδοκίας έως μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.
Οι πληροφορίες περί των προθέσεων της κυβέρνησης έχουν ήδη αρχίσει να προκαλούν αντιδράσεις σε επίπεδο Κρατικών εποπτικών Αρχών καθώς σπάνε κατεστημένα ετών και παρωχημένες δομές ενώ παράλληλα υπάρχει ανησυχία για την ιεραρχική δομή που θα έχει το νέο σχήμα ουσιαστικά θα πρόκειται για ένα πλέγμα ελεγκτικών μηχανισμών που θα ελέγχει ακόμα και ο ένας τον άλλο ώστε να εκμηδενιστούν οι περιπτώσεις διαφθοράς.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS