Ποιος κοροϊδεύει ποιον με το διαχειριστικό έλεγχο της Folli που δεν έχει καν ξεκινήσει;

Ποιος κοροϊδεύει ποιον με το διαχειριστικό έλεγχο της Folli που δεν έχει καν ξεκινήσει;
Η επιβεβαίωση των αποκαλύψεων του bankingnews και τα δύο καυτά ερωτήματα
Μετά την αποκάλυψη του bankingnews για την ελλιπή ενημέρωση περί του διαχειριστικού ελέγχου της Folli Follie που έχει ανατεθεί από τη δικαιοσύνη στην PwC αποκαλύπτεται πρώτον ότι δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής και την ίδια στιγμή γίνονται διαρροές προς Μέσα Ενημέρωσης ότι θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα.
Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία ζήτησε το διαχειριστικό έλεγχο και μάλιστα διαφήμισε την προσφυγή της παρακολούθησε την πορεία του διαχειριστικού ελέγχου δεδομένου ότι το πόρισμα αφορά την ίδια πέραν των δικαστικών αρχών εφ όσον προκύψουν συγκεκριμένες ευθύνες. Αν το έχει παρακολουθήσει προφανώς πρέπει να έχει και τη σχετική αλληλογραφία ώστε να διαπιστωθεί για ποιο λόγο τόσους μήνες δεν έγινε τίποτα στο σκέλος του διαχειριστικού ελέγχου.
Όμως πιο κρίσιμο είναι το ερώτημα πως θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος όταν η ίδια η PwC  στο πιστοποιητικό ελέγχου περιγράφει μεταξύ των άλλων ότι για το σύνολο των θυγατρικών στην Ασία όπου έχει διαδραματιστεί το κύριο μέρος του σκανδάλου δεν μπόρεσε να εκτελέσει τις ελεγκτικές της εργασίες, να συγκεντρώσει τα τεκμήρια και να ολοκληρώσει τη διαδικασία του ελέγχου. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι η PwC δεν μπόρεσε καν να επιβεβαιώσει ούτε το ύψος των διαθεσίμων της Folli Follie ούτε και την τρύπα των 122 ευρώ δανείου προς την Landocean που είχε εντοπίσει με τεκμήρια ο ολιγοήμερος έλεγχος της ΕΛΤΕ η οποία ούτε το προσωπικό διαθέτει ούτε τα εργαλεία που υποτίθεται έχει η PwC.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθεσία προβλέπει πως οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν την έκθεσή τους στην ελεγχόμενη εταιρεία και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο, εν προκειμένω στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να θέσει υπόψη των μετόχων την έκθεση των ελεγκτών το αργότερο στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση. Το δικαστήριο επίσης μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που διορίσθηκαν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Folli το ερώτημα είναι αν υπάρχει υπαίτια καθυστέρηση και αν το δικαστήριο προσδιόρισε χρόνο περάτωσης του ελέγχου. Υποθέτουμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο αίτημα που είχε υποβάλλει θα είχε ζητήσει να ολοκληρωθεί σύντομα ο έλεγχος λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS