Γαλαξίας: Πτώση 6,79% στον τζίρο και 31% στα κέρδη του 2018

Γαλαξίας: Πτώση 6,79% στον τζίρο και 31% στα κέρδη του 2018
Στα 159 καταστήματα αυξήθηκε το δίκτυο - Χωρίς δανεισμό η ανάπτυξη
Καθαρά κέρδη 8,8 εκατ εκατ ευρώ το 2018 έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το 2017, μειωμένα κατά 31% σημείωσε η αλυσίδα σουπερμάρκετ Γαλαξίας.
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 17/6/2019, τα προ φόρων κέρδη το 2018 διαμορφώθηκαν στα 12.802.196,49 ευρώ σε σχέση με τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των 18.264.276,25 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 29,90%, ενώ τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα  8.810.170,95 ευρώ έναντι 12.765.510,51 ευρώ το 2017, μειωμένα κατά 31%.
Όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας «τα παραπάνω κέρδη, παρόλο της σχετικής πτώσης που είχαμε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017, τα θεωρούμε εύλογα αλλά και αποδεικνύουν μία σταθερότητα στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας (σταθερή κερδοφορία επί σειρά ετών) σε ένα ομολογουμένως πολύ έντονο οικονομικό περιβάλλον ειδικά του κλάδου των Super Market (υψηλό το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη εμπορική πολιτική που λειτουργεί στην αγορά).
Η σταθερότητα αυτή που επιδεικνύει η εταιρεία μας οφείλεται, στην έντονη προσπάθεια και στη συνέχεια και συνέπεια των προσπαθειών της Διοίκησης της Εταιρείας και στην αμέριστη συμπαράσταση των στελεχών και εργαζομένων στην Εταιρεία. Ακόμη δε, στην στενότερη παρακολούθηση των επιμέρους λειτουργιών της Εταιρείας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της μηχανογράφησης και παράλληλα την αύξηση του αριθμού των καταστημάτων της. Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν για την παραπέρα ανάπτυξη της εταιρείας.
Η εταιρεία κατά την χρήση αυτή όπως και κατά τις προηγούμενες χρήσεις, εξακολούθησε να λειτουργεί χωρίς χρέη προς τις Τράπεζες από λήψη δανείων, να έχει συνέπεια στις υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και με το σύνολο των συναλλαγών που έχει στον ευρύτερο χώρο του εμπορίου και προς το Δημόσιο.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 449.969.814,79 ευρώ έναντι 482.772.105,84 μειωμένος κατά 6,79%.
Η εταιρεία στην κλειόμενη χρήση βελτίωσε την καθαρή θέση της κατά 2%.
Το σύνολο των υποχρεώσεων ανέρχεται στα 122 εκατ. ευρώ έναντι 128 εκατ ευρώ το 2017, μειωμένες κατά 4%.
Το 2018 η αλυσίδα προχώρησε σε νέες επενδύσεις, συνολικού ύψους 16,1 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως την ίδρυση και λειτουργία των νέων καταστημάτων, οι δε αποσβέσεις κατά τη χρήση αυτή ανήλθαν στο ποσό των 9,4 εκατ. ευρώ.
Το δίκτυο της αλυσίδας στο τέλος του 2018 ανέρχεται σε 159 καταστήματα, εκ των οποίων τα 77 είναι ιδιόκτητα και τα 82 μισθωμένα.
Στον παραπάνω αριθμό καταστημάτων περιλαμβάνονται: 1 νέο ιδιόκτητο κατάστημα στην Ερέτρια και 3 νέα μισθωμένα καταστήματα στο Μενίδι, τον Βοτανικό και το Ναύπλιο που λειτούργησαν εντός της χρήσης 2018. Προβλέπεται δε να λειτουργήσουν μέχρι το τέλος του 2019 επιπλέον και άλλα νέα μισθωμένα κυρίως καταστήματα.

Ελένη Μπότα
www.bankingnews.gr

Ελένη Μπότα

BREAKING NEWS