ΟΤΕ: Στο 0,995% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 0,995% ανήλθε το ποσοστό ιδίων μετοχών
Στο 0,995% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει ο ΟΤΕ, μετά και την αγορά περαιτέρω 65.000 μετοχών
Στο 0,995% διαμορφώνεται το ποσοστό ιδίων μετοχών που κατέχει ο ΟΤΕ, μετά και την αγορά περαιτέρω 65.000 μετοχών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/7/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 19/07/2019, αγόρασε 65.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4279 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €807.811,88 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 4.776.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,995% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS