Ελλάκτωρ: Απόκτηση μετοχών από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση

Ελλάκτωρ: Απόκτηση μετοχών από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση
Την απόκτηση μετοχών από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο της εταιρείας αντίστοιχα, ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ
Την απόκτηση μετοχών από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, διευθύνοντα σύμβουλο και αντιπρόεδρο της εταιρείας αντίστοιχα, ανακοίνωσε σήμερα (25/7/2019) η Ελλάκτωρ.
Ειδικότερα, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί τα εξής:
1. Ο κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης (εκτελεστικό μέλος) Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει ότι,
α) απέκτησε 190.500 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,
β) απέκτησε, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων), 5.479.709 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και
γ) απέκτησε, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου ARGONIO ENETRPRISES LIMITED (εταιρεία ελεγχόμενη από τον ίδιο), 1.336.989 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
2. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης (μη εκτελεστικό μέλος) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει ότι, μέσω του συνδεδεμένου νομικού προσώπου PEMANOARO LIMITED (οι μετοχές κυριότητάς της και εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ελέγχονται από κοινού από τους κ.κ. Αναστάσιο και Δημήτριο Καλλιτσάντση, συνεπεία της από 07/06/2018 δηλώσεώς τους περί εναρμονισμένης μεταξύ των συμπεριφοράς, ως προς τις μετοχές εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και κυριότητας οιουδήποτε των εναρμονισμένων μερών ή και ελεγχομένων υπό αυτών νομικών προσώπων), απέκτησε 5.479.709 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Οι ανωτέρω μετοχές, που πιστώθηκαν στις 25/07/2019, προήλθαν από μετατροπή των μετοχών της εκδότριας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ που κατείχαν τα Υπόχρεα Πρόσωπα και τα συνδεδεμένα με αυτά νομικά πρόσωπα, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Σημειώνεται ότι το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ την 24/07/2019, ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στη μερίδα των δικαιούχων μετόχων, ήταν 2,125€ .

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS