Στο χρηματιστηριακό επίκεντρο οι ελληνικές τράπεζες από Σεπτέμβριο λόγω έγκρισης του Ιταλικού μοντέλου για τα NPEs – Ακριβή μετοχή η ΔΕΗ

Στο χρηματιστηριακό επίκεντρο οι ελληνικές τράπεζες από Σεπτέμβριο λόγω έγκρισης του Ιταλικού μοντέλου για τα NPEs – Ακριβή μετοχή η ΔΕΗ
Η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs έχει απορριφθεί από την DGComp
Στο χρηματιστηριακό επίκεντρο θα βρεθούν οι τραπεζικές μετοχές τον Σεπτέμβριο καθώς θα εγκριθεί από την DGComp την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Το μοντέλο APS ή Ιταλικό μοντέλο ή Guarantee on Securitization of Bank Non Performing Loans (GACS) θα δίνει την δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να εγγυάται τα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες για 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια.
Εκτιμάται ότι τα κύρια ομόλογα που θα εκδώσουν οι ελληνικές τράπεζες με βάση το μοντέλο APS θα είναι 6-7 δισεκ και αυτά θα τα εγγυηθεί το ελληνικό κράτος.
Το επιτόκιο παροχής εγγυήσεων για τα τρία πρώτα έτη υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της μέσης τιμής των CDS τριετούς αναφοράς για εκδότες με βαθμολογία ίση με εκείνη των εγγυημένων ομολόγων.
Κατά το τέταρτο και πέμπτο έτος, το επιτόκιο θα αυξηθεί με βάση το 5ετές CDS και θα καταβληθεί ένα πέναλτι για την αντιστάθμιση του χαμηλότερου επιτοκίου που καταβλήθηκε για τα τρία πρώτα χρόνια.
Από το έκτο έτος και μετά η εγγύηση θα είναι πλήρης (7ετές CDS). Στο έκτο και έβδομο έτος θα καταβληθεί πρόσθετη πριμοδότηση από τις τράπεζες προς το ελληνικό κράτος για να αντισταθμιστεί το χαμηλότερο επιτόκιο που καταβλήθηκε για τα πρώτα πέντε έτη.
Το 3ετές CDS διαμορφώνεται στις 178 μονάδες βάσης όπερ σημαίνει ότι το αρχικό επιτόκιο που θα πληρώνουν οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο θα είναι περίπου 2%.
Εάν ξεπεράσει τα 3 χρόνια η παροχή εγγυήσεων τότε πάνω στο CDS 5 ετών που σήμερα βρίσκεται στο 2,34% θα προστίθεται ένα πέναλτι υπολογίζεται σε 0,6% που σημαίνει 3%...
Το ιταλικό μοντέλο που θα εγκριθεί έως 20 Σεπτεμβρίου 2019 για τις ελληνικές τράπεζες για τα 3 πρώτα χρόνια θα έχει επιτόκιο 3% και για ορισμένες ελληνικές τράπεζες ο χρόνος αυτός είναι επαρκής.
Οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να τιτλοποιήσουν 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια και το ελληνικό κράτος να εγγυηθεί τα 6-7 δισεκ. senior bond που θα εκδοθούν.
Το ελληνικό δημόσιο δεν θα εγγυάται τα mezzanine και junior bank που θα εκδοθούν.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 20 δισεκ. προβληματικά δάνεια θα τιτλοποιηθούν με λογικό κόστος και με εγγύηση από το ελληνικό δημόσιο.
Χρηματιστηριακά αυτό θα δώσει μια ώθηση στις τράπεζες αν και οι υφιστάμενες χρηματιστηριακές τιμές έχουν προεξοφλήσει θετικά νέα από το μέλλον.
Ως προς την ΔΕΗ στις τρέχουσες τιμές μπορεί να θεωρηθεί υπερτιμημένη καθώς πλέον και ο υπουργός Ανάπτυξης και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης αναφέρει ότι η διαδικασία εξυγίανσης θα πάρει χρόνο.
Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ ήδη έχει προεξοφλήσει πολλά θετικά νέα.

Υποσημειώσεις

1)Η πρόταση της ΤτΕ για τα NPEs έχει απορριφθεί από την DGComp
2)Οι τράπεζες θα ανακοινώσουν αξιόλογα έκτακτα κέρδη από τα ομόλογα τηρουμένων των αναλογών καθώς διαθέτουν μικρά σχετικά χαρτοφυλάκια ελληνικών ομολόγων.
Οι ανακοινώσεις α΄ 6μήνου 2019 θα εμπεριέχουν αξιόλογες αυξήσεις στα έκτακτη κέρδη.
3)Μεταξύ της μερικής αποπληρωμής των δανείων του ΔΝΤ π.χ. 3 δισεκ. και της πλήρους επαναγοράς των ομολόγων από το PSI+ 2,5 δισεκ. είναι προτιμότερη η επαναγορά των παλαιών ομολόγων του PSI+.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS