Στο 15% το επιτόκιο για την Τεχνική Ολυμπιακή - Τόκους 16,7 εκατ. ευρώ θα πληρώσει ο Στέγγος

Στο 15% το επιτόκιο για την Τεχνική Ολυμπιακή - Τόκους 16,7 εκατ. ευρώ θα πληρώσει ο Στέγγος
Η συμφωνία στην ουσία δίνει περιθώριο 30 μηνών στην οικογένεια  Στέγγου για την αναζήτηση αγοραστών
Το σχέδιο για πώληση του Πόρτο Καρράς  θέτει σε εφαρμογή η οικογένεια Στέγγου  μετά  τη συμφωνία  χρηματοδότηση συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ του Ομίλου Τεχνικής Ολυμπιακής η οποία να σημειωθεί κατέχει το 88,42% των μετοχών της εταιρείας που  ελέγχει  το Πόρτο Καρράς και το υπόλοιπο 12% ανήκει σε μέλη της οικογένειας.
Η συμφωνία στην ουσία δίνει περιθώριο 30 μηνών στην οικογένεια  Στέγγου για την αναζήτηση αγοραστών.
Το εγχείρημα της πώλησης  του ξενοδοχειακού  συγκροτήματος πρέπει να στεφθεί  με επιτυχία για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η χρηματοδότηση από το αμερικανικο-ιαπωνικό ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress Investment Group.
Οι όροι της χρηματοδότησης αποτυπώνουν στην ουσία  τα δεινή οικονομική θέση του Ομίλου καθώς το επιτόκιο διαμορφώθηκε στα επίπεδα του15% σε ετήσια βάση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Fortress για να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση ζήτησε να μεταφερθούν οι μετοχές του Πόρτο Καρράς σε μία νέα θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία «T.O. INTERNATIONAL HOLDING Ltd» ορίζοντας ως έδρα της εταιρείας την Κύπρο.
Η επιλογή έγινε διότι το νομοθετικό και Δικαστικό πλαίσιο αποδίδει ταχύτητα και σε διάστημα ολίγων ημερών ένα πιστωτής μπορεί να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη  όταν δεν ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις.
Η Τεχνική Ολυμπιακή ανέλαβε να καταβάλει 6,7 εκατ. ευρώ το χρόνο σε τόκους  στο επενδυτικό Fund και στα δύο χρόνια ανέρχεται σε 13,4 εκατ. ευρώ. Για τους  έξι  τελευταίους μήνες θα καταβληθεί το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ.
Στο σύνολο του κεφαλαίου,  οι τόκοι θα ανέλθουν στα 16,7 εκατ. ευρώ και με τη λήξη της σύμβασης θα πρέπει να πληρωθεί και το ποσό των 45 εκατ. ευρώ. 
Η αξία του Πόρτο Καρράς στα βιβλία της εταιρείας αποτιμάται στα 266 εκατ. ευρώ για το 88,4% των μετοχών. 
Στο ενδεχόμενο να μη υλοποιηθεί  η σύμβαση  από τον οφειλέτη οι μετοχές της Πόρτο Καρράς μπορούν να δεσμευτούν από τον πιστωτή. 
Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Τεχνικής Ολυμπιακής ανέρχονται σε 23 εκατ. ευρώ  και  οι συνολικές  της σε 33 εκατ. ευρώ.
Πάντως οι ταμειακές ροές  σε επίπεδο  ομίλου είναι αρνητικές.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα συνεισφέρει περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ στο όμιλο.
Το EBITDA ήταν θετικό κατά 1,27 εκατ.  ευρώ το 2018 και ο  κύκλος  εργασιών ανήλθε σε 23 εκατ. ευρώ. 
Ο όμιλος παρουσίασε ζημιές ύψος άνω των  10 εκατ.  ευρώ.  
 
Νίκος  Θεοδωρόπουλος
ntheo@bankingnews.gr
www.bankingnews.gr

Νίκος Θεοδωρόπουλος

BREAKING NEWS