ΟΤΕ: Στο 1,102% το ποσοστό ιδίων μετοχών

ΟΤΕ: Στο 1,102% το ποσοστό ιδίων μετοχών
O OTE κατέχει 5.290.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,102% του συνόλου των μετοχών
Στο 1,102% ανέρχεται το ποσοστό ιδίων μετοχών του ΟΤΕ.
Ειδικότερα, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 01/08/2019, αγόρασε 54.000 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €12,4135 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €670.329,06 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.
Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 5.290.000 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,102% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS