Μπουτάρης: Τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές αποφάσισε η Έκτακτη Γ.Σ. - Εξελέγη νέο Δ.Σ.

Μπουτάρης: Τη μετατροπή των μετοχών σε ονομαστικές αποφάσισε η Έκτακτη Γ.Σ. - Εξελέγη νέο Δ.Σ.
Τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Μπουτάρης
Τη μετατροπή των μετοχών της εταιρείας σε ονομαστικές αποφάσισε η χθεσινή (19/8/2019) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Μπουτάρης, ενώ εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία "Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ", ενημερώνει ότι την 19 Αυγούστου 2019 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.
Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 5.600.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,24% του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:
1. Αποφασίστηκε η μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές σύμφωνα με το αρθ. 184 Ν. 4548/2018 και η τροποποίηση προς το σκοπό αυτό του αρθ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.
2. Αποφασίστηκε η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το αρθ. 183 του Ν.4548/2018.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία.

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS