Υπ. Παιδείας: Μέχρι 2/9 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Υπ. Παιδείας: Μέχρι 2/9 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης περιοχών προτίμησης για αναπληρωτές και ωρομίσθιους
Άνοιξε σήμερα 28 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας στην οποία οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί (αναπληρωτές και ωρομίσθιοι) μπορούν να δηλώσουν τις περιοχές προτίμησής τους.
Το Υπουργείο καλεί τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτών και ως ωρομισθίων σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), για το σχολικό έτος 2019-2020.
Αν δεν δηλωθούν περιοχές μέχρι την λήξη της προθεσμίας ο εκπαιδευτικός δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη για το νέο σχολικό έτος ('19-'20).
Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες κατάταξης σχολικού έτους 2018-2019, κατόπιν της παράτασης της ισχύος τους με την αριθμ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 (ΦΕΚ 3283 Β’) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr/.
Οι κατά περίπτωση πίνακες κατάταξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου: http://e-aitisi.sch.gr.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS